Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.995

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 81.§)
Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536)

Izdoti saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 23.panta pirmo un otro daļu, 24.panta otro daļu, 36.panta otro daļu, 37.panta sesto daļu, Darba likuma 62.panta piekto daļu, Publisko aģentūru likuma 11.panta pirmo daļu, Diplomātiskā un konsulārā dienesta likuma 19.panta pirmo daļu
(MK 31.10.2006. noteikumu Nr.897 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas (mēnešalga (mēneša darba alga), piemaksas un prēmijas) sistēmu un kvalifikācijas pakāpju noteikšanas kārtību, kā arī ierēdņu pabalstu un kompensācijas apmēru un saņemšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536)

2. Ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai, kura amata (darba) pienākumus pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), mēnešalgu (mēneša darba algu) (turpmāk — mēnešalga) izmaksā proporcionāli šo pienākumu pildīšanas laikam.

3. Ierēdnis, darbinieks un amatpersona nesaņem darba samaksu par laiku, kurā viņš bez attaisnojoša iemesla nepilda savus amata (darba) pienākumus.

4. Ierēdņa, darbinieka un amatpersonas vidējo izpeļņu aprēķina tikai no darba samaksas.

4.1 Noteikumi neattiecas uz tiem darbiniekiem, kurus pieņem darbā Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs un kuri nav nodokļu maksātāji Latvijas Republikā. Minētajiem darbiniekiem darba samaksu nosaka saskaņā ar attiecīgās valsts darba tirgus specifiku un iestādes budžeta iespējām.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

II. Mēnešalgas un kvalifikācijas pakāpes noteikšanas kārtība

5. Lai noteiktu ierēdņa, darbinieka un amatpersonas mēnešalgu, ierēdņa, darbinieka un amatpersonas amatu klasificē saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 3.maija noteikumiem Nr.310 "Noteikumi par amatu klasifikācijas sistēmu un amatu klasificēšanas kārtību valsts tiešās pārvaldes iestādēs" un nosaka amata saimi un līmeni. Pamatojoties uz amata saimi un līmeni, nosaka amatam atbilstošo mēnešalgu grupu (1.pielikums).

6. Atbilstoši amatam noteiktajai mēnešalgu grupai un ierēdņa, darbinieka vai amatpersonas kvalifikācijas pakāpei iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona nosaka ierēdņa, darbinieka un amatpersonas mēnešalgu šo noteikumu 2.pielikumā attiecīgai kvalifikācijas pakāpei un mēnešalgu grupai paredzētās mēnešalgas diapazona ietvaros.

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

7. Iestādes vadītājam mēnešalgu nosaka ministrs, bet Valsts kancelejas direktoram un Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam — Ministru prezidents.

8. Ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai piešķir vienu no sešām kvalifikācijas pakāpēm, kuru noteikšanai piemēro šādus individuālā vērtējuma kritērijus (3.pielikums):

8.1. amata pienākumu vai darba izpilde, kuru nosaka atbilstoši ierēdņa, darbinieka un amatpersonas darbības un tās rezultātu ikgadējam novērtējumam saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra instrukciju Nr.2 "Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība" (turpmāk - instrukcija). Profesiju grupām (piemēram, ārstniecības personām, sociālā darba speciālistiem, pedagogiem), kurām darba specifikas dēļ instrukciju nav iespējams lietot pilnībā, nozares ministrija vai tiešās pārvaldes iestāde, saskaņojot ar nozares ministriju, pamatojoties uz instrukcijā ietvertajiem pamatprincipiem un saglabājot instrukcijas 13.punktā noteiktos ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtējumus (A, B, C, D, E), var izstrādāt atbilstošu novērtēšanas kārtību. Fiziskā darba veicēju darba izpildi novērtē pārrunās, kurās piedalās darbinieks un viņa tiešais vadītājs. Darba novērtējumu atspoguļo novērtēšanas protokolā, kuru paraksta darbinieks un viņa tiešais vadītājs un apstiprina iestādes vadītājs. Ja rodas problēmsituācija, jautājumu risina, pieaicinot iestādes personāla vadības speciālistu;

8.2. valsts dienestā (tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, prokuratūra, Valsts kontrole, valsts uzņēmumi un bezpeļņas statūtsabiedrības un citas valsts vai pašvaldību institūcijas, kuras reorganizētas par tiešās pārvaldes iestādēm, Centrālā vēlēšanu komisija, Centrālā zemes komisija, Saeima, Nacionālie bruņotie spēki (algots darbs, dienests, izņemot obligāto militāro dienestu)) nostrādātais laiks.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

9. Ierēdņa, darbinieka un amatpersonas kvalifikācijas pakāpi nosaka atbilstoši individuālā vērtējuma koeficientam saskaņā ar 4.pielikumu.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

9.1 Ja ierēdnim, amatpersonai un darbiniekam ir darba pieredze valsts dienestā un viņu ieceļ vai pārceļ citā amatā tajā pašā vai citā tiešās pārvaldes iestādē, un viņam:

9.1 1. ir noteikts pārbaudes laiks, tad pārbaudes laikā viņam piemēro 4.pielikuma tabulas 1.rindā noteikto kvalifikācijas pakāpi atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam. Beidzoties pārbaudes laikam, kvalifikācijas pakāpi nosaka atbilstoši viņa darbības un tās rezultātu novērtējumam un valsts dienestā nostrādātajam laikam;

9.1 2. nav noteikts pārbaudes laiks un iepriekšējā amatā ir piešķirta kvalifikācijas pakāpe, piemēro pēdējo piešķirto kvalifikācijas pakāpi. Ja darbavieta ir mainīta, tad piešķirto kvalifikācijas pakāpi apliecina ar iepriekšējās darbavietas izsniegtu izziņu par ierēdņa, darbinieka vai amatpersonas darba stāžu šajā darbavietā un piešķirto kvalifikācijas pakāpi;

9.1 3. nav noteikts pārbaudes laiks un iepriekšējā amatā nav piešķirta kvalifikācijas pakāpe, piemēro 4.pielikuma tabulas 1.rindā noteikto kvalifikācijas pakāpi atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam un ne vēlāk kā pēc 6 mēnešiem novērtē viņa darbību un tās rezultātus, kā arī nosaka atbilstošo kvalifikācijas pakāpi.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

9.2 Ja ierēdnis, amatpersona vai darbinieks atgriežas no ilgstošas attaisnojošas prombūtnes (piemēram, bērna kopšanas atvaļinājums, mācības, slimība), viņam:

9.2 1. piemēro pēdējo piešķirto kvalifikācijas pakāpi (ja tā ir bijusi piešķirta) un ne vēlāk kā pēc sešiem mēnešiem novērtē viņa darbību un tās rezultātus, kā arī nosaka atbilstošo kvalifikācijas pakāpi;

9.2 2. piemēro 4.pielikuma tabulas 1.rindā noteikto kvalifikācijas pakāpi atbilstoši valsts dienestā nostrādātajam laikam, ja tā nav bijusi piešķirta, un ne vēlāk kā pēc 6 mēnešiem novērtē viņa darbību un tās rezultātus, kā arī nosaka atbilstošo kvalifikācijas pakāpi.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

10. Ja ierēdnim, amatpersonai un darbiniekam nav darba pieredzes valsts dienestā un, uzsākot darbu tiešās pārvaldes iestādē, viņam:

10.1. ir noteikts pārbaudes laiks, tad pārbaudes laikā viņam piemēro 1.kvalifikācijas pakāpi. Beidzoties pārbaudes laikam, novērtē viņa darbību un tās rezultātus un nosaka atbilstošo kvalifikācijas pakāpi;

10.2. nav noteikts pārbaudes laiks (attiecas tikai uz darbinieku), tad sākotnēji viņam piemēro 1.kvalifikācijas pakāpi un ne vēlāk kā pēc 6 mēnešiem novērtē viņa darbību un tās rezultātus, kā arī nosaka atbilstošo kvalifikācijas pakāpi.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

11. Ja ierēdnim, darbiniekam vai amatpersonai, stājoties amatā, darba pieredze profesionālajā jomā nav mazāka par trim gadiem un tā ir būtiska iestādes funkciju izpildei (iestādes mērķu sasniegšanai), taču viņam nav darba pieredzes valsts dienestā, iestādes vadītājs, beidzoties pārbaudes laikam, izņēmuma gadījumā ar pamatotu lēmumu pielīdzina ierēdņa, darbinieka vai amatpersonas darba pieredzi profesionālajā jomā darba pieredzei valsts dienestā.

11.1 Ja ierēdnim, darbiniekam vai amatpersonai, stājoties amatā, ir darba pieredze pašvaldības iestādēs profesionālajā jomā, kas ir būtiska iestādes funkciju izpildei (iestādes mērķu sasniegšanai), taču attiecīgajai personai nav darba pieredzes valsts dienestā, iestādes vadītājs, beidzoties pārbaudes laikam, ar pamatotu lēmumu pielīdzina ierēdņa, darbinieka vai amatpersonas darba pieredzi profesionālajā jomā darba pieredzei valsts dienestā.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

11.2 Ja ierēdnim, darbiniekam vai amatpersonai nav darba pieredzes valsts dienestā vai tā ir neliela, bet attiecīgā persona veic tādus amata pienākumus, kuru izpilde prasa īpaši sarežģītus risinājumus, vai sagatavo un pieņem sarežģītus lēmumus, kas ir būtiski iestādes funkciju izpildei (iestādes mērķu sasniegšanai), iestādes vadītājs, ņemot vērā ierēdņa, darbinieka vai amatpersonas amata pienākumu vai darba izpildes ikgadējo novērtējumu, vai novērtējumu pēc pārbaudes laika beigām (ja novērtējums ir A), ar pamatotu lēmumu mēnešalgu nosaka amatam atbilstošās mēnešalgu grupas visu kvalifikācijas pakāpju diapazona ietvaros.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

12. Kvalifikācijas pakāpi ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai piešķir iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona, iestādes vadītājam — ministrs, Valsts kancelejas direktoram un Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam — Ministru prezidents, konsultatīvajām amatpersonām — Ministru prezidents, Ministru prezidenta biedrs vai ministrs.

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

13. Ierēdņa, darbinieka un amatpersonas kvalifikācijas pakāpi pārskata ne retāk kā reizi gadā, ņemot vērā ierēdņa, darbinieka un amatpersonas amata pienākumu vai darba izpildes ikgadējo novērtējumu. Iestādes vadītājs katru gadu nosaka termiņu, kurā veic ikgadējo ierēdņu, darbinieku un amatpersonu darbības un tās rezultātu novērtēšanu un pārskata viņu kvalifikācijas pakāpes. Ja ikgadējais novērtējums ir:

13.1. tāds pats vai augstāks nekā iepriekšējā gadā, kvalifikācijas pakāpi pārskata saskaņā ar šo noteikumu 8. un 9.punktu, ņemot vērā nosacījumu, ka kvalifikācijas pakāpes paaugstināšanas solis nedrīkst būt lielāks par vienu;

13.2. zemāks nekā iepriekšējā gadā, kvalifikācijas pakāpi nepārskata.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

14. Darbiniekam par darbu, kuru iespējams normēt, var noteikt akorda algu. Akorda algu nosaka, izmantojot šādu formulu:

I = Tl x Nl x A, kur

I — akorda alga latos;

Tl — attiecīgajai kvalifikācijas pakāpei un algu grupai atbilstošā stundas likme latos. To nosaka, dalot mēnešalgu, kas noteikta atbilstoši šo noteikumu 6.punktam, ar attiecīgā kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī;

Nl — darba norma stundās uz vienu izpildāmā darba apjoma mērvienību;

A — izpildītais darba apjoms mērvienībās (atbilst darba normas aprēķināšanā izmantotajām mērvienībām).

15. (Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034.)

III. Piemaksas un prēmijas

16. Ierēdnis un amatpersona saņem piemaksu līdz 20% no viņam noteiktās mēnešalgas par amata pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos, ja paredzams, ka turpmākajā laikposmā būs jāveic:

16.1. ārkārtēji un neparedzēti uzdevumi īsā termiņā, kas rada papildu slodzi;

16.2. plānotie uzdevumi saīsinātā termiņā;

16.3. citas iestādes vadītāja noteiktas funkcijas vai uzdevumi papildus amata aprakstā noteiktajam.

17. Valsts ieņēmumu dienesta specializētā valsts civildienesta ierēdnis saņem:

17.1. piemaksu par speciālo dienesta pakāpi — saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu;

17.2. piemaksu par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni — līdz 20% no ierēdnim un darbiniekam noteiktās mēnešalgas.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

18. Darbinieks, Valsts meža dienesta, Autotransporta inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts probācijas dienesta valsts civildienesta ierēdnis un darbinieks par darbu īpašos apstākļos, kas saistīts ar paaugstinātu risku viņa drošībai vai veselībai (6.pielikums), saņem piemaksu līdz 25% no viņam noteiktās mēnešalgas. Konkrētos piemaksu piešķiršanas nosacījumus un apmēru nosaka iestādes vadītājs.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536; MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.897; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

18.1 Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnis un darbinieks saskaņā ar šo noteikumu 9.pielikumu saņem piemaksu līdz 20 % apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas par darbu paaugstinātas atbildības apstākļos.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

19. Darbinieks par papildus veicamo darbu, izņemot prombūtnē esoša darbinieka vai vakanta amata (darba) pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem darba pienākumiem, saņem piemaksu līdz 20 % no viņam noteiktās mēnešalgas apmēra.

20. Ierēdnis, darbinieks un amatpersona saņem piemaksu līdz 40 % no viņam noteiktās mēnešalgas par prombūtnē esoša ierēdņa un darbinieka vai vakanta amata (darba) pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem amata (darba) pienākumiem. Noteiktās piemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt prombūtnē esošā ierēdņa un darbinieka vai vakantā amata mēnešalgu.

21. Ja ierēdnim, darbiniekam vai amatpersonai ir noteiktas vairākas piemaksas par prombūtnē esošu ierēdņu un darbinieku vai vakantu amatu (darbu) pienākumu pildīšanu papildus tiešajiem darba pienākumiem, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 40 % no viņam noteiktās mēnešalgas. Ja prombūtnē esoša ierēdņa, darbinieka un amatpersonas vai vakanta amata (darba) pienākumus pilda vairāki ierēdņi, darbinieki un amatpersonas, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt prombūtnē esošā ierēdņa, darbinieka un amatpersonas vai vakantā amata mēnešalgu.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536)

22. Ierēdnis un amatpersona nedrīkst par vienu un to pašu pienākumu pildīšanu vienlaikus saņemt piemaksu gan par papildu pienākumu pildīšanu, gan par amata pienākumu pildīšanu paaugstinātas darba intensitātes apstākļos.

23. Ierēdnis un darbinieks, kurš ieņem diplomāta amatu vai kurš valsts interesēs uz noteiktu laiku pārcelts citā amatā citā iestādē, saglabājot diplomātisko rangu, saņem piemaksu par diplomātisko rangu 20 % apmērā no diplomāta amatam atbilstošās mēnešalgas.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

24. Ierēdnis, darbinieks un amatpersona par nakts darbu saņem piemaksu šādā apmērā:

24.1. ārstniecības persona par darbu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, kā arī ārstniecības persona, kura strādā dzemdību nodaļā un jaundzimušo nodaļā, — ne mazāk kā 75% apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās stundas algas likmes;

24.2. neatliekamās medicīniskās palīdzības automobiļa vadītājs — ne mazāk kā 75% apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās stundas algas likmes;

24.3. citi darbinieki — ne mazāk kā 50% apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās stundas algas likmes;

24.4. specializētā valsts civildienesta ierēdnis vai amatpersona — 50% apmērā no attiecīgajam darbiniekam noteiktās stundas algas likmes;

24.5. valsts civildienesta ierēdņi, kuru kontrolējamās jomas darba specifika kvalitatīvai kontroles funkciju nodrošināšanai paredz amata pienākumu pildīšanu arī nakts laikā, - ne mazāk kā 50 % apmērā no ierēdnim noteiktās stundas algas likmes.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

25. Ierēdni, darbinieku un amatpersonu reizi gadā atbilstoši kārtējam darbības un tās rezultātu novērtējumam saskaņā ar instrukciju var materiāli stimulēt šādā apmērā:

25.1. līdz 120 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir A;

25.2. līdz 100 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir B;

25.3. līdz 80 % no mēnešalgas, ja novērtējums ir C.

26. Ierēdni, darbinieku un amatpersonu atbilstoši darba ieguldījumam var prēmēt, izmantojot finanšu līdzekļus līdz 15 % no plānotā atalgojuma fonda, kā arī ietaupītos līdzekļus no atalgojuma fonda. Konkrētu prēmijas apmēru ierēdnim un darbiniekam nosaka iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona, iestādes vadītājam — ministrs, Valsts kancelejas direktoram un Valsts civildienesta pārvaldes priekšniekam — Ministru prezidents.

IV. Ierēdņa pabalstu un kompensācijas saņemšanas un pārcelšanās izdevumu atlīdzināšanas kārtība

27. Ierēdnis, kurš cietis smagā nelaimes gadījumā un guvis veselības traucējumus, gada laikā pēc nelaimes gadījuma iesniedz attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un ārstniecības iestādes izsniegtus nelaimes gadījuma faktu un gūto veselības traucējumu smaguma pakāpi apliecinošus dokumentus. Pabalstu nepiešķir, ja nelaimes gadījums noticis ierēdņa nepiedienīgas vai necienīgas uzvedības dēļ, kas diskreditē valsts civildienestu.

28. Ierēdnis, kurš, pildot amata pienākumus, guvis ievainojumu vai sakropļojumu vai kura veselībai nodarīts citāds kaitējums (izņemot arodslimības), kas liedz viņam pildīt amata pienākumus, gada laikā pēc nelaimes gadījuma iesniedz attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un izrakstu no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma par darbspēju zaudējumu procentos. Pabalsta apmēru nosaka, ievērojot amata pienākumu pildīšanas spēju zuduma pakāpi (7.pielikums).

29. Lai saņemtu pabalstu ierēdņa nāves gadījumā, viens no ierēdņa ģimenes locekļiem gada laikā pēc ierēdņa nāves iesniedz attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam šādus dokumentus:

29.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

29.2. miršanas apliecības kopiju;

29.3. radniecību apliecinošus dokumentus.

30. Lai ierēdnis saņemtu pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa (laulātais, bērni, vecāki, vecvecāki, adoptētāji un adoptētie) vai apgādājamā nāvi, viņš gada laikā pēc ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves iesniedz attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam šādus dokumentus:

30.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

30.2. miršanas apliecības kopiju;

30.3. radniecību apliecinošus dokumentus.

30.1 Ja neviens no ierēdņa ģimenes locekļiem, kura darbību regulējošajos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības saņemt pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi, nav pieteicies vai saņēmis minēto pabalstu, to apliecina iesniegumā par pabalsta piešķiršanu.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

30.2 Ja kādam no ierēdņa ģimenes locekļiem tā darbību regulējošajos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības uz pabalstu sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi, ierēdnis iesniegumā par pabalsta piešķiršanu norāda iestādi (un tās adresi), kurā strādā ģimenes loceklis, kā arī apliecina, ka ģimenes loceklis nav iesniedzis dokumentus pabalsta saņemšanai. Informāciju par pabalsta izmaksu tiešās pārvaldes iestāde nosūta iestādei, kurā strādā ģimenes loceklis.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

31. Lai ierēdnis saņemtu bērna piedzimšanas pabalstu, viņš gada laikā pēc bērna piedzimšanas iesniedz attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes vadītājam šādus dokumentus:

31.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;

31.2. bērna dzimšanas apliecības kopiju.

31.1 Ja otrs bērna vecāks nestrādā valsts institūcijā, kuras darbību regulējošajos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības uz bērna piedzimšanas pabalstu, to apliecina iesniegumā.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

32. Ja abi bērna vecāki ir ierēdņi vai ja arī otrs bērna vecāks strādā valsts institūcijā, kuras darbību regulējošajos normatīvajos aktos ir paredzētas tiesības uz bērna piedzimšanas pabalstu, iesniegumā par bērna pabalsta piešķiršanu ierēdnis norāda iestādi (un tās adresi), kurā strādā otrs bērna vecāks, kā arī apliecina, ka otrs bērna vecāks nav iesniedzis dokumentus bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

33. Bērna piedzimšanas pabalstu ierēdnim attiecīgā tiešās pārvaldes iestāde var izmaksāt divās daļās sešu mēnešu laikā pēc tam, kad saņemts ierēdņa iesniegums par bērna pabalsta piešķiršanu. Pirmajā izmaksas reizē izmaksājamās pabalsta daļas apmērs nedrīkst būt mazāks par 50 % no kopējās pabalsta summas. Informāciju par bērna piedzimšanas pabalsta izmaksu tiešās pārvaldes iestāde nosūta tai tiešās pārvaldes iestādei, kurā strādā otrs bērna vecāks — ierēdnis.

34. Bērna piedzimšanas pabalstu ierēdnim nepiešķir, ja bērns piedzimis nedzīvs vai pēc piedzimšanas ir nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm. Šādā gadījumā izmaksā šo noteikumu 30.punktā minēto pabalstu.

35. Ja ierēdnis nedzīvo pastāvīgi tajā administratīvajā teritorijā, kurā ir viņa dienesta vieta, viņš, uzrādot izziņu par dzīvesvietu, par dienām, kurās viņam ir bijis jāstrādā un kurās viņš ir strādājis, no iestādes saņem kompensāciju ceļa izdevumu segšanai:

35.1. līdz 30 % no sabiedriskā transporta izdevumiem, kas pamatoti ar iesniegtajiem braukšanas dokumentiem;

35.2. līdz 30% no izdevumiem par patērēto degvielu (ja līdz dienesta vietai nekursē sabiedriskais transports un ierēdnis izmanto personīgo transportlīdzekli), kas pamatoti ar institūcijas vadītāja apstiprinātu brauciena maršrutu un kilometru skaitu, kā arī nepieciešamo attiecīgās markas degvielas daudzumu, ja ir iesniegti degvielas uzpildes stacijas kases čeki (kvītis), kas apliecina minētos izdevumus;

35.3. 100% apmērā no sabiedriskā transporta izdevumiem vai izdevumiem par patērēto degvielu (ja līdz dienesta vietai nekursē sabiedriskais transports un ierēdnis izmanto personīgo transportlīdzekli), ja ierēdni pēc iestādes iniciatīvas pārceļ dienestā uz citu apdzīvotu vietu. Izdevumi pamatojami attiecīgi ar šo noteikumu 35.1. vai 35.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem.

36. Tiešās pārvaldes iestāde, pārceļot ierēdni dienestā uz citu apdzīvotu vietu, atlīdzina šādus pārcelšanās izdevumus:

36.1. ierēdņa un viņa ģimenes locekļu (apgādājamo) ceļa izdevumus;

36.2. izdevumus par ierēdņa un viņa ģimenes locekļu (apgādājamo) īpašumā esošās iedzīves pārvešanu.

37. Pārcelšanās izdevumu atlīdzības apmēru nosaka, ņemot vērā iesniegto sabiedriskā transporta biļešu cenu vai transportlīdzekļa patērētās degvielas izmaksas, kā arī saskaņā ar iesniegto pakalpojuma sniedzēja rēķina kopiju (ja ierēdņa un viņa ģimenes locekļu (apgādājamo) īpašumā esošās iedzīves pārvešanai izmantoti pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi). Par transportlīdzekļa patērētās degvielas izmaksām sastāda aktu, ņemot vērā brauciena maršrutu un kilometru skaitu, vidējo degvielas patēriņu un degvielas uzpildes stacijas kases čeku (kvīti).

V. Noslēguma jautājumi

38. Atzīt par spēku zaudējušiem:

38.1. Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumus Nr.217 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo iestāžu darbiniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 83.nr.; 2003, 10., 94., 180.nr.; 2004, 155., 188.nr.);

38.2. Ministru kabineta 2002.gada 29.oktobra noteikumus Nr.482 "Noteikumi par Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku darba samaksu" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 159.nr.);

38.3. Ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumus Nr.429 "Noteikumi par piemaksas apmēru diplomātiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 68.nr.; 2005, 53.nr.);

38.4. Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumus Nr.959 "Noteikumi par ierēdņu un tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un ierēdņu pabalstiem" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 188.nr.; 2005, 122.nr.).

39. (Svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536.)

40. Ar 2007.gada 1.janvāri spēku zaudē:

40.1. Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumi Nr.17 "Noteikumi par valsts aģentūru direktoru atalgojumu" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 10.nr.);

40.2. Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumi Nr.397 "Metodika, pēc kuras valsts (pašvaldības) aģentūras darbinieka atalgojums (mēneša amatalga) salīdzināms ar attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu (mēneša amatalgu) darba tirgū" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 127.nr.).

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536)

41. (Svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536.)

42. (Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034.)

43. Ar 2007.gada 1.janvāri spēku zaudē:

43.1. Ministru kabineta 2000.gada 28.novembra noteikumi Nr.415 "Noteikumi par Valsts meža dienesta amatpersonu (darbinieku) papildu sociālajām garantijām" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 435./437.nr.);

43.2. (svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536);

43.3. (svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034).

43.1 Ar 2007.gada 30.jūniju spēku zaudē Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.220 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem un darbiniekiem" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 106.nr.; 2005, 206.nr.).

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

44. Līdz 2006.gada 31.decembrim tiešās pārvaldes iestāžu ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem darba samaksas noteikšanai piemēro Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumus Nr.804 "Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem".

45. Līdz 2010.gada 31.augustam pedagogiem darba samaksas noteikšanai piemēro Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumus Nr.746 "Pedagogu darba samaksas noteikumi".

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

46. Ar 2006.gada 1.janvāri mēnešalgas noteikšanai piemēro šo noteikumu 8.pielikumu. Ja ierēdnis, darbinieks vai amatpersona valsts dienestā (tiešās pārvaldes iestādes, tiesas, prokuratūra, Valsts kontrole, valsts uzņēmumi un bezpeļņas statūtsabiedrības un citas institūcijas (valsts vai pašvaldību), kuras reorganizētas par tiešās pārvaldes iestādēm, Centrālā vēlēšanu komisija, Saeima, Nacionālie bruņotie spēki) nostrādājusi mazāk par trim gadiem, tai piešķir 1.kvalifikācijas pakāpi, ja tā nostrādājusi trīs gadus un vairāk, — 2.kvalifikācijas pakāpi. Līdz 2006.gada 1.jūlijam tiešās pārvaldes iestādes novērtē ierēdņu, darbinieku un amatpersonu darba izpildi un saskaņā ar šo noteikumu 8. un 9.punktu nosaka ierēdņa, darbinieka un amatpersonas kvalifikācijas pakāpi, kā arī saskaņo amatu saimes un līmeņus ar Valsts kanceleju.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536)

46.1 Iestādes vadītājs ar 2006.gada 1.jūliju var piemērot šo noteikumu 2.pielikuma visas kvalifikācijas pakāpes iestādei piešķirtā atalgojuma fonda ietvaros.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

47. Par valsts dienestā nostrādāto laiku uzskatāms jebkurš laikposms no Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas (1991.gada 21.augusta).

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536)

48. Noteikumu 5., 6. un 13.punkts un 1., 2., 3. un 4.pielikums stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536)

49.Tiešās pārvaldes iestādes laikposmā no 2006.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 1.aprīlim uzsāk piemērot noteikumu 5., 6. un 13.punktu un 1., 2., 3. un 4.pielikumu.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

49.1 Laikposmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 1.jūlijam Valsts ieņēmumu dienests uzsāk šo noteikumu pakāpenisku piemērošanu.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

50. Noteikumu 8.pielikums zaudē spēku ar 2007.gada 1.aprīli.

(Grozīts ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

50.1 Ja iestādes vadītājs uzskata, ka šo noteikumu 2.pielikuma piemērošanas uzsākšanai ir nepieciešama ierēdņu, darbinieku un amatpersonu darbības un tās rezultātu atkārtota novērtēšana, to veic līdz 2007.gada 1.aprīlim. Minētajā laikposmā var piemērot šo noteikumu 8.pielikumu.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

51. Pārejas periodā no 2006.gada 1.jūlija līdz jaunās darba samaksas sistēmas pilnīgai ieviešanai ir spēkā 2.pielikumā attiecīgajai kvalifikācijas pakāpei un algu grupai noteiktais mēnešalgu diapazons.

52. Ja ierēdņa, darbinieka un amatpersonas mēnešalga, kas noteikta atbilstoši šiem noteikumiem, ir mazāka par mēnešalgu (kopā ar piemaksu par izdienu, ja tāda ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem), kas viņam bija noteikta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai saglabā iepriekš noteikto mēnešalgu līdz laikam, kamēr mēnešalga, kuru nosaka atbilstoši šiem noteikumiem, sasniedz iepriekš noteiktās mēnešalgas apmēru.

(Grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536)

52.1 Līdz 2007.gada 1.aprīlim saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu pārskata ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai līdz 2007.gada 1.janvārim piešķirtās kvalifikācijas pakāpes. Ja ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai iepriekš piešķirtā kvalifikācijas pakāpe ir augstāka par pārskatīto kvalifikācijas pakāpi, viņam piešķir pārskatīto kvalifikācijas pakāpi, nesamazinot iepriekš noteikto mēnešalgu.

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

53. Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieku mēnešalgu noteikšanai līdz 2006.gada 30.jūnijam piemēro 8.pielikuma 2.punktu.

54. Noteikumu izpildi finansē no valsts budžetā kārtējam gadam paredzētā atalgojuma fonda. Par papildu finansējuma pieprasījumu kārtējam gadam lemj Ministru kabinets, izstrādājot kārtējā gada valsts budžeta projektu.

55. Valsts policijas kārtības policijas apvienības "Apsardze" darbinieku darba samaksu finansē no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Latvijas Policijas akadēmijas darbinieku darba samaksu var daļēji finansēt no līdzekļiem, kas iegūti no studējošo mācību maksas.

(MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā)

55.1 (Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

56. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Ierēdņu, darbinieku un amatpersonu amatu saimēm un līmeņiem atbilstošās mēnešalgu grupas

(Pielikums MK 27.06.2006. noteikumu Nr.536 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

Nr.p.k.

Amatu saimes nosaukums

Saime

Līmenis

Mēnešalgu grupa

1.

Fiziskais darbs

13

IA

1

2.

Apsaimniekošana

3

I

3.

Fiziskais darbs

13

IB

2

4.

Fiziskais darbs

13

II

5.

Informācijas apkopošana un analīze. Fondu glabāšana

18.4

I

3

6.

Sekretariāta funkcija

38

I

7.

Sociālais darbs

39

I

8.

Apsardze un uzraudzība

4

IA

4

9.

Apsardze un uzraudzība

4

IB

10.

Ārstniecība. Farmācija

5.3

I

11.

Finanšu administrēšana. Valsts budžeta norēķini

11.4

I

12.

Fiziskais darbs

13

III

13.

Grāmatvedība

14

I

14.

Informācijas apkopošana un analīze. Dokumentu pārvaldība

18.3

I

15.

Klientu apkalpošana

23

I

16.

Restaurācijas darbi

34

I

17.

Sekretariāta funkcija

38

II

18.

Apgāde (iepirkšana)

2

I

5

19.

Ārstniecība. Aprūpe

5.2

I

20.

Darba aizsardzība

6

I

21.

Dispečeru pakalpojumi

8

I

22.

Ekspertīze

10

I

23.

Fiziskais darbs

13

IV

24.

Iekšējais audits

15

I

25.

Informācijas apkopošana un analīze. Bibliotēku pakalpojumi

18.2

I

26.

Informācijas apkopošana un analīze. Muzeju pakalpojumi

18.5

I

27.

Informācijas apkopošana un analīze. Statistika

18.6

I

28.

Jūras un gaisa transports. Transportlīdzekļu tehniskā apkope

22.2

I

29.

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

24

I

30.

Kontrole un uzraudzība. Iestāžu un amatpersonu kontrole

26.1

I

31.

Kontrole un uzraudzība. Privātpersonu kontrole

26.3

I

32.

Noziedzības novēršana un apkarošana. Operatīvā darbība

28.2

I

33.

Personāla vadība

30

I

34.

Radošie darbi

33

I

35.

Restaurācijas darbi

34

II

36.

Sociālais darbs

39

II

37.

Transportlīdzekļa vadīšana

41

I

38.

Apsaimniekošana

3

II

6

39.

Apsardze un uzraudzība

4

IIA

40.

Apsardze un uzraudzība

4

IIB

41.

Ārstniecība. Aprūpe

5.2

II

42.

Ārstniecība. Farmācija

5.3

II

43.

Dokumentu rediģēšana

9

IA

44.

Informācijas apkopošana un analīze. Dokumentu pārvaldība

18.3

II

45.

Informācijas apkopošana un analīze. Fondu glabāšana

18.4

II

46.

Iestāžu procedūras

17

I

47.

Informācijas tehnoloģijas. Sistēmu administrēšana un uzturēšana

19.5

I

48.

Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

21

I

49.

Klientu apkalpošana

23

II

50.

Kontrole un uzraudzība. Muita un muitas kontrole

26.2

I

51.

Kvalitātes vadība

27

I

52.

Noziedzības novēršana un apkarošana. Policija

28.3

I

53.

Rīcībpolitikas ieviešana

35

I

54.

Rīcībpolitikas plānošana

36

I

55.

Robežapsardzība un robežkontrole

37

I

56.

Transportlīdzekļa vadīšana

41

II

57.

Ugunsdzēsība un glābšana

43

I

58.

Apsardze un uzraudzība

4

III

7

59.

Apgāde (iepirkšana)

2

II

60.

Ārstniecība. Aprūpe

5.2

III

61.

Darba aizsardzība

6

II

62.

Dokumentu rediģēšana

9

IB

63.

Finanšu administrēšana. Kreditēšana

11.2

I

64.

Finanšu administrēšana. Valsts budžeta norēķini

11.4

II

65.

Finanšu analīze un vadība

12

I

66.

Fiziskais darbs

13

V

67.

Grāmatvedība

14

II

68.

Informācijas apkopošana un analīze. Arhīvu pakalpojumi

18.1

I

69.

Informācijas apkopošana un analīze. Statistika

18.6

II

70.

Inženiertehniskie darbi

20

I

71.

Informācijas tehnoloģijas. Datorgrafika un WEB dizains

19.1

I

72.

Informācijas tehnoloģijas. Datu atbalsts

19.2

I

73.

Informācijas tehnoloģijas. Programmatūras attīstība

19.4

I

74.

Jūras un gaisa transports. Transportlīdzekļu tehniskā apkope

22.2

II

75.

Jūras un gaisa transports. Transportlīdzekļu vadīšana

22.1

I

76.

Konsultēšana

25

I

77.

Kontrole un uzraudzība. Privātpersonu kontrole

26.3

II

78.

Restaurācijas darbi

34

III

79.

Sekretariāta funkcija

38

III

80.

Starptautiskie sakari

40

I

81.

Transportlīdzekļa vadīšana

41

III

82.

Tulkošana. Tulkošana rakstos

42.1

I

83.

Apgāde (iepirkšana)

2

III

8

84.

Ārstniecība. Aprūpe

5.2

IV

85.

Ārstniecība. Ārstniecības pakalpojumi

5.1

IA

86.

Ārstniecība. Ārstniecības pakalpojumi

5.1

IB

87.

Ārstniecība. Ārstniecības pakalpojumi

5.1

IC

88.

Darba aizsardzība

6

III

89.

Diplomātiskā un konsulārā darbība

7

I

90.

Dispečeru pakalpojumi

8

II

91.

Finanšu administrēšana. Finanšu tirgi. Finanšu resursu vadība

11.1

I

92.

Finanšu administrēšana. Kreditēšana

11.2

II

93.

Finanšu administrēšana. Riska vadība

11.3

I

94.

Finanšu administrēšana. Valsts budžeta norēķini

11.4

III

95.

Finanšu analīze un vadība

12

IIA

96.

(Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034.)

97.

Informācijas apkopošana un analīze. Bibliotēku pakalpojumi

18.2

II

98.

Informācijas apkopošana un analīze. Dokumentu pārvaldība

18.3

III

99.

Informācijas apkopošana un analīze. Muzeju pakalpojumi

18.5

II

100.

Informācijas tehnoloģijas. Sistēmu administrēšana un uzturēšana

19.5

II

101.

Iekšējais audits

15

II

102.

Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

21

II

103.

Kontrole un uzraudzība. Iestāžu un amatpersonu kontrole

26.1

II

104.

Kontrole un uzraudzība. Muita un muitas kontrole

26.2

II

105.

Kvalitātes vadība

27

II

106.

Noziedzības novēršana un apkarošana. Policija

28.3

II

107.

Pedagoģija. Akadēmiskā un profesionālā izglītošana

29.1

I

108.

Pedagoģija. Pedagoģijas metodikas vadība

29.3

I

109.

Personāla vadība

30

II

110.

Pētniecība

31

I

111.

Projektu vadība

32

I

112.

Radošie darbi

33

II

113.

Robežapsardzība un robežkontrole

37

II

114.

Sociālais darbs

39

III

115.

Starptautiskie sakari

40

II

116.

Tulkošana. Tulkošana mutvārdos.

42.2.

I

117.

Tulkošana. Tulkošana rakstos.

42.1

II

118.

Ugunsdzēsība un glābšana

43

II

119.

Ārstniecība. Ārstniecības pakalpojumi

5.1

IIA

9

120.

Ārstniecība. Ārstniecības pakalpojumi

5.1

IIB

121.

Ārstniecība. Farmācija

5.3

IIIA

122.

Ārstniecība. Farmācija

5.3

IIIB

123.

Diplomātiskā un konsulārā darbība

7

II

124.

Dispečeru pakalpojumi

8

III

125.

Ekspertīze

10

II

125.1

Finanšu analīze un vadība

12

IIB

126.

Finanšu analīze un vadība

12

IIC

127.

Grāmatvedība

14

III

128.

Informācijas apkopošana un analīze. Arhīvu pakalpojumi

18.1

II

129.

Informācijas apkopošana un analīze. Fondu glabāšana

18.4

III

130.

Informācijas apkopošana un analīze. Muzeju pakalpojumi

18.5

III

131.

Informācijas apkopošana un analīze. Statistika

18.6

III

132.

Iestāžu drošība

16

I

133.

Iestāžu procedūras

17

II

134.

Inženiertehniskie darbi

20

II

135.

Informācijas tehnoloģijas. Datorgrafika un WEB dizains

19.1

II

136.

Informācijas tehnoloģijas. IT un IS vadība

19.3

I

137.

Informācijas tehnoloģijas. Programmatūras attīstība

19.4

II

138.

Jūras un gaisa transports. Transportlīdzekļu vadīšana

22.1

II

139.

Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

21

III

140.

Klientu apkalpošana

23

III

141.

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

24

II

142.

Kontrole un uzraudzība. Iestāžu un amatpersonu kontrole

26.1

III

143.

Kontrole un uzraudzība. Privātpersonu kontrole

26.3

III

144.

Noziedzības novēršana un apkarošana. Izmeklēšanas darbība

28.1

I

145.

Noziedzības novēršana un apkarošana. Operatīvā darbība

28.2

II

146.

Personāla vadība

30

III

147.

Projektu vadība

32

IIA

148.

Radošie darbi

33

III

149.

Rīcībpolitikas ieviešana

35

II

150.

Rīcībpolitikas plānošana

36

II

151.

Sociālais darbs

39

IV

152.

Tulkošana. Tulkošana mutvārdos

42.2

II

153.

Apsaimniekošana

3

III

10

154.

Apsardze un uzraudzība

4

IV

155.

Ārstniecība. Ārstniecības pakalpojumi

5.1

III

156.

Diplomātiskā un konsulārā darbība

7

III

157.

Dokumentu rediģēšana

9

II

158.

Ekspertīze

10

III

159.

Finanšu administrēšana. Finanšu tirgi. Finanšu resursu vadība

11.1

II

160.

Finanšu administrēšana. Riska vadība

11.3

II

161.

Finanšu analīze un vadība

12

IIIA

162.

Informācijas apkopošana un analīze. Arhīvu pakalpojumi

18.1

III

163.

Informācijas apkopošana un analīze. Bibliotēku pakalpojumi

18.2

III

164.

Informācijas apkopošana un analīze. Dokumentu pārvaldība

18.3

IV

165.

Informācijas apkopošana un analīze. Muzeju pakalpojumi

18.5

IV

166.

Iekšējais audits

15

III

167.

Iestāžu drošība

16

II

168.

Iestāžu procedūras

17

III

169.

Inženiertehniskie darbi

20

III

170.

Informācijas tehnoloģijas. Datu atbalsts

19.2

II

171.

Informācijas tehnoloģijas. Programmatūras attīstība

19.4

III

172.

Informācijas tehnoloģijas. Sistēmu administrēšana un uzturēšana

19.5

III

173.

Jūras un gaisa transports. Transportlīdzekļu tehniskā apkope

22.2

III

174.

Klientu apkalpošana

23

IV

175.

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

24

III

176.

Kvalitātes vadība

27

III

177.

Noziedzības novēršana un apkarošana. Izmeklēšanas darbība

28.1

II

178.

Noziedzības novēršana un apkarošana. Operatīvā darbība

28.2

III

179.

Pedagoģija. Akadēmiskā un profesionālā izglītošana

29.1

II

180.

Personāla vadība

30

IVA

181.

Projektu vadība

32

IIB

182.

Rīcībpolitikas ieviešana

35

III

183.

Starptautiskie sakari

40

III

184.

Ugunsdzēsība un glābšana

43

III

185.

Administratīvā vadība

1

I

11

186.

Apgāde (iepirkšana)

2

IV

187.

Apsardze un uzraudzība

4

V

188.

Ārstniecība. Aprūpe

5.2

V

189.

Ārstniecība. Farmācija

5.3

IVA

190.

Diplomātiskā un konsulārā darbība

7

IV

191.

Dokumentu rediģēšana

9

III

192.

Finanšu administrēšana. Finanšu tirgi. Finanšu resursu vadība

11.1

III

193.

Finanšu administrēšana. Kreditēšana

11.2

III

194.

Finanšu administrēšana. Riska vadība

11.3

III

195.

Finanšu administrēšana. Valsts budžeta norēķini

11.4

IV

196.

(Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034.)

197.

Grāmatvedība

14

IV

198.

Iekšējais audits

15

IV

199.

Informācijas apkopošana un analīze. Arhīvu pakalpojumi

18.1

IVA

200.

Informācijas apkalpošana un analīze. Bibliotēku pakalpojumi

18.2

IV

201.

Informācijas apkopošana un analīze. Statistika

18.6

IV

202.

Informācijas tehnoloģijas. IT un IS vadība

19.3

IIA

203.

Informācijas tehnoloģijas. IT un IS vadība

19.3

II B

204.

Jūras un gaisa transports. Transportlīdzekļu vadīšana

22.1

III

205.

Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

21

IV

206.

Konsultēšana

25

II

207.

Kontrole un uzraudzība. Iestāžu un amatpersonu kontrole

26.1

IV

208.

Kontrole un uzraudzība. Muita un muitas kontrole

26.2

III

209.

Kontrole un uzraudzība. Privātpersonu kontrole

26.3

IV

210.

Noziedzības novēršana un apkarošana. Policija

28.3

III

211.

Pedagoģija. Pedagoģijas metodikas vadība

29.3

II

212.

Personāla vadība

30

IVB

213.

Personāla vadība

30

IVC

214.

Pētniecība

31

II

215.

Projektu vadība

32

IIIA

216.

Restaurācijas darbi

34

IV

217.

Rīcībpolitikas ieviešana

35

IV

218.

Rīcībpolitikas plānošana

36

III

219.

Robežapsardzība un robežkontrole

37

III

220.

Ugunsdzēsība un glābšana

43

IV

221.

Administratīvā vadība

1

IIB

12

222.

Ārstniecība. Aprūpe

5.2

VI

223.

Apsardze un uzraudzība

4

VI

224.

Ārstniecība. Ārstniecības pakalpojumi

5.1

IVA

225.

Ārstniecība. Ārstniecības pakalpojumi

5.1

IVB

226.

Ārstniecība. Farmācija

5.3

IVB

227.

Ekspertīze

10

IV

228.

Finanšu administrēšana. Finanšu tirgi. Finanšu resursu vadība

11.1

IV

229.

Finanšu administrēšana. Valsts budžeta norēķini

11.4

V

229.1

Finanšu analīze un vadība

12

IIIB

230.

Finanšu analīze un vadība

12

IIIC

231.

Finanšu analīze un vadība

12

IVA

232.

(Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034.)

233.

Grāmatvedība

14

V

234.

Informācijas apkopošana un analīze. Arhīvu pakalpojumi

18.1

IVB

235.

Informācijas apkopošana un analīze. Bibliotēku pakalpojumi

18.2

V

236.

Informācijas apkopošana un analīze. Muzeju pakalpojumi

18.5

V

237.

Informācijas apkopošana un analīze. Statistika

18.6

V

238.

Informācijas tehnoloģijas. Programmatūras attīstība

19.4

IV

239.

Informācijas tehnoloģijas. Sistēmu administrēšana un uzturēšana

19.5

IV

240.

Inženiertehniskie darbi

20

IV

241.

Jūras un gaisa transports. Transportlīdzekļu vadīšana

22.1

IV

242.

Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

21

V A

243.

Klientu apkalpošana

23

V

244.

Kontrole un uzraudzība. Iestāžu un amatpersonu kontrole

26.1

V

245.

Kontrole un uzraudzība. Privātpersonu kontrole

26.3

V

246.

Noziedzības novēršana un apkarošana. Izmeklēšanas darbība

28.1

III

247.

Noziedzības novēršana un apkarošana. Operatīvā darbība

28.2

IV

248.

Noziedzības novēršana un apkarošana. Policija

28.3

IV

249.

Pedagoģija. Akadēmiskā un profesionālā izglītošana

29.1

III

250.

Pedagoģija. Mācību iestāžu struktūrvienību vadība

29.2

I

251.

Personāla vadība

30

V

252.

Projektu vadība

32

III B

253.

Rīcībpolitikas plānošana

36

IV

254.

Robežapsardzība un robežkontrole

37

IV

255.

Ugunsdzēsība un glābšana

43

V

256.

Administratīvā vadība

1

IIA

13

257.

Administratīvā vadība

1

III

258.

Administratīvā vadība

1

IVA

259.

Diplomātiskā un konsulārā darbība

7

V

260.

Ekspertīze

10

V

260.1

Finanšu analīze un vadība

12

IVB

261.

Finanšu analīze un vadība

12

IVC

262.

Iekšējais audits

15

V

263.

Informācijas tehnoloģijas. IT un IS vadība

19.3

III

264.

Inženiertehniskie darbi

20

V

265.

Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

21

V B

266.

Jūras un gaisa transports. Transportlīdzekļu vadīšana

22.1

V

267.

Kontrole un uzraudzība. Iestāžu un amatpersonu kontrole

26.1

VI

268.

Kontrole un uzraudzība. Privātpersonu kontrole

26.3

VI A

269.

Noziedzības novēršana un apkarošana. Izmeklēšanas darbība

28.1

IV

270.

Noziedzības novēršana un apkarošana. Operatīvā darbība

28.2

V

271.

Pedagoģija. Akadēmiskā un profesionālā izglītošana

29.1

IV

272.

Pedagoģija. Akadēmiskā un profesionālā izglītošana

29.1

V

273.

Pedagoģija. Mācību iestāžu struktūrvienību vadība

29.2

II

274.

Pētniecība

31

III

275.

Rīcībpolitikas ieviešana

35

V

276.

Rīcībpolitikas plānošana

36

V

277.

Robežapsardzība un robežkontrole

37

V

278.

Ugunsdzēsība un glābšana

43

VI

279.

Administratīvā vadība

1

IVB

14

280.

Ārstniecība. Ārstniecības pakalpojumi

5.1

V

281.

Diplomātiskā un konsulārā darbība

7

VI

282.

Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi

21

VI

283.

Kontrole un uzraudzība. Privātpersonu kontrole

26.3

VI B

284.

Noziedzības novēršana un apkarošana. Policija

28.3

V

285.

Rīcībpolitikas plānošana

36

VI

286.

Administratīvā vadība

1

IV C

15

287.

Ārstniecība. Ārstniecības pakalpojumi

5.1

VI

288.

Administratīvā vadība

1

V

16

289.

Administratīvā vadība

1

VI

2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Ierēdņu, darbinieku un amatpersonu mēnešalga latos

(Pielikums MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

Mēnešalgu grupas

Kvalifikācijas pakāpes

1

2

3

4

5

6

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

min.

maks.

1

120

120

122

132

125

143

127

155

130

167

132

181

2

123

156

125

171

128

187

131

202

133

217

136

232

3

127

185

130

203

132

221

135

239

137

257

144

275

4

131

218

134

239

136

261

139

282

145

303

160

324

5

135

258

138

284

140

309

145

334

159

359

179

384

6

140

305

143

336

147

366

159

395

178

425

200

455

7

147

375

150

413

162

448

184

481

196

515

225

551

8

158

463

162

509

183

553

214

594

231

636

252

680

9

180

523

184

576

205

627

238

678

268

729

280

780

10

212

618

220

680

244

741

271

800

298

860

328

921

11

248

737

261

811

290

884

322

955

354

1026

389

1098

12

301

883

309

971

343

1058

381

1143

418

1229

461

1315

13

358

1026

369

1128

410

1230

455

1328

500

1428

550

1528

14

543

1213

554

1334

565

1455

576

1571

590

1689

650

1807

15

690

1384

704

1522

718

1659

732

1792

747

1926

762

2061

16

852

1602

869

1762

886

1921

904

2074

922

2230

941

2386

3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Ierēdņa, darbinieka un amatpersonas individuālā vērtējuma kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034)

I. 1.kritērijs - amata pienākumu vai darba izpilde (K1)

1.tabula

Kritērija raksturojums

E*

D*

C*

B*

A*

         

nav vērtēts***

Vērtējums

0

0,15

0,6

0,85

1

Piezīmes.

1.*A, B, C, D, E — ierēdņa, darbinieka un amatpersonas darbības un tās rezultātu ikgadējais novērtējums saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 13.februāra instrukciju Nr.2 "Ierēdņa darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība", kā arī fiziskā darba veicēja darba izpildes novērtējums.

2. (Svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536.)

3.*** Nav vērtēts — ierēdnim, darbiniekam vai amatpersonai nav beidzies pārbaudes termiņš, kā arī ja ierēdnis, darbinieks vai amatpersona atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, ja pirms tā viņš nav bijis vērtēts.

4. A — darba izpilde visās jomās pārsniedz prasības attiecīgajā nozarē.

5. B — darba izpilde atsevišķās jomās pārsniedz prasības attiecīgajā nozarē, bet pārējās jomās noris saskaņā ar prasībām attiecīgajā nozarē.

6. C — darba izpilde noris saskaņā ar prasībām attiecīgajā nozarē.

7. D — darba izpilde ne visās jomās sasniedz prasības attiecīgajā nozarē, darba izpildē nepieciešami uzlabojumi.

8. E — darba izpilde nesaskan ar prasībām attiecīgajā nozarē, visās jomās nepieciešami būtiski un tūlītēji uzlabojumi.

II. 2.kritērijs - valsts dienestā nostrādātais laiks (K2)

2.tabula

Valsts dienestā nostrādātais laiks

Līdz 2 gadiem

No 2 līdz 5gadiem

No 5 līdz 8gadiem

No 8 līdz 11gadiem

Vairāk par 11 gadiem

Vērtējums

0

0,25

0,5

0,75

1

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Ierēdņu, darbinieku un amatpersonu kvalifikācijas pakāpju noteikšanas tabula

(Pielikums MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

Nr.p.k.

Darba izpilde

Valsts dienestā nostrādātais laiks

līdz 2 gadiem

2-5 gadi

5-8 gadi

8-11 gadi

vairāk par 11 gadiem

pakāpe

koeficients*

pakāpe

koeficients*

pakāpe

koeficients*

pakāpe

koeficients*

pakāpe

koeficients*

1.

E

1

0,00

1

0,08

1

0,15

1

0,23

2

0,30

2.

D

1

0,11

1

0,18

2

0,26

2

0,33

2

0,41

3.

C

2

0,42

3

0,50

3

0,57

4

0,65

4

0,72

4.

B

3

0,60

4

0,67

5

0,75

5

0,82

6

0,90

5.

A

4

0,70

5

0,78

6

0,85

6

0,93

6

1,00

Piezīme. * Ierēdņa, darbinieka un amatpersonas kvalifikācijas pakāpi nosaka atbilstoši ierēdņa, darbinieka un amatpersonas individuālā vērtējuma koeficientam, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

K = 0,7 x K1 + 0,3 x K2, kur

K - ierēdņa, darbinieka vai amatpersonas individuālā vērtējuma koeficients;

K1 - individuālā vērtējuma kritērija "amata pienākumu vai darba izpilde" skaitliskais raksturojums, kas atbilst konkrētajam ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai (3.pielikuma 1.tabula);

K2 - kritērija "valsts dienestā nostrādātais laiks" skaitliskais raksturojums, kas atbilst konkrētajam ierēdnim, darbiniekam un amatpersonai (3.pielikuma 2.tabula);

0,7 - individuālā vērtējuma kritērija "amata pienākumu vai darba izpilde" īpatsvars;

0,3 - individuālā vērtējuma kritērija "valsts dienestā nostrādātais laiks" īpatsvars.

5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Piemaksas par speciālajām dienesta pakāpēm Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem ar speciālajām dienesta pakāpēm

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536; MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1043)

Nr.p.k.

Speciālā dienesta pakāpe

Piemaksas apmērs

(latos)

1.

Ģenerālis

55

2.

Pulkvedis

45

3.

Pulkvežleitnants

40

4.

Majors

35

5.

Kapteinis

30

6.

Virsleitnants

25

7.

Leitnants

21

8.

Virsnieka vietnieks

14

9.

Virsseržants

11

10.

Seržants

8

11.

Kaprālis

5

12.

Ierindnieks

2

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
6.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Iestādes un amatu grupas, kurās amata vai darba pienākumu izpilde ir saistīta ar paaugstinātu risku amata veicēja drošībai un veselībai

(Pielikums grozīts ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536; MK 31.10.2006. noteikumiem Nr.897)

Nr.p.k.

Iestādes un amatu grupas

1.

Iestādēs un struktūrvienībās AIDS slimnieku ārstēšanai (diagnostikai)

2.

Iestādēs un struktūrvienībās lepras slimnieku, psihiski slimo, alkoholisma un narkomānijas slimnieku ārstēšanai, kurās ir paaugstināts risks veselībai

3.

Iestādēs un struktūrvienībās infekcijas un tuberkulozes slimnieku ārstēšanai, radioloģijas, rentgena un apdegumu ārstēšanas struktūrvienībās, kurās ir paaugstināts risks veselībai

4.

Ārstniecības iestādēs un struktūrvienībās, kuru darbiniekiem darba apstākļu specifikas dēļ ir tiesības uz piemaksu, ja ir divi vai vairāki paaugstināta riska faktori

5.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem un institūcijās invalīdiem ar redzes traucējumiem, kurās ir paaugstināts risks darbinieku (sociālā darba speciālistu, ārstniecības personu, sociālo pedagogu un aprūpētāju) drošībai vai veselībai

6.

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās bērniem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un institūcijās bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kurās ir paaugstināts risks darbinieku (sociālā darba speciālistu, ārstniecības personu, sociālo pedagogu, pedagogu, aprūpētāju, audzinātāju un aukļu) drošībai vai veselībai

7.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu un Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu struktūrvienību ārstniecības personām, kurām ir paaugstināts risks drošībai vai veselībai

8.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu medicīnas apakšvienību darbiniekiem, kurās ārstē tuberkulozes, alkoholisma, narkomānijas un infekcijas slimniekus

9.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāžu darbiniekiem, kuri strādā cietumos un audzināšanas iestādēs nepilngadīgajiem

10.

Katastrofu medicīnas centra Operatīvā medicīniskā dienesta speciālistiem un neatliekamās medicīniskās palīdzības speciālistiem, kā arī anestezioloģijas, reanimatoloģijas un intensīvās terapijas nodaļu speciālistiem par darbu paaugstināta riska apstākļos proporcionāli izsaukumā pavadītajām stundām

11.

Speciālajās izglītības iestādēs (speciālajās klasēs un grupās), kas paredzētas izglītojamiem ar somatiskām slimībām, skoliozi, fiziskās un (vai) garīgās attīstības traucējumiem, dzirdes, redzes, valodas attīstības traucējumiem, psihoneiroloģiskajām slimībām, internātskolās bāreņiem un bez vecāku aizgādnības palikušajiem izglītojamajiem - darbiniekiem, kuri strādā ar minētajiem skolēniem

12.

Darbiniekiem, kuri strādā sociālās korekcijas izglītības iestādēs ar skolēniem, kuri izdarījuši tādu nodarījumu vai pārkāpumu, par kuru likumā paredzēta kriminālatbildība vai administratīvā atbildība

13.

Ārstniecības iestādēs ar apsardzi un slēgtu režīmu psihiski slimu personu piespiedu ārstēšanai un personu tiespsihiatriskajai ekspertīzei:

13.1.

ārstniecības personām, psihologiem un klīniskajiem psihologiem, kuri veic piespiedu ārstēšanu

13.2.

ārstniecības personām, psihologiem un klīniskajiem psihologiem, kuri veic tiespsihiatrisko un tiesu medicīnisko ekspertīzi

13.3.

rehabilitācijas speciālistiem

14.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības un citu operatīvo transportlīdzekļu vadītājiem par bīstamiem darba apstākļiem

15.

Veterinārajās iestādēs par darbu, kas saistīts ar leikozes, brucelozes, tuberkulozes un sevišķi bīstamu slimību (piemēram, Sibīrijas mēra, mutes un nagu sērgas, trakumsērgas) ārstēšanu, kā arī ar radioloģiju, rentgenoloģiju un dezinfekciju saistītu darbu un citiem veselībai bīstamiem darbiem vai smagiem darba apstākļiem

16.

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ārstniecības personām, kuru darbs saistīts ar tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšanu

17.

(Svītrots ar MK 19.12.2006. noteikumiem Nr.1034.)

18.

Par darbu paaugstinātas bīstamības un veselībai kaitīgos apstākļos ugunsgrēku dzēšanas un avārijas darbos, glābšanas darbu vadībā, kā arī par tiešu piedalīšanos minētajos darbos

19.

(Svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536.)

20.

(Svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536.)

21.

(Svītrots ar MK 27.06.2006. noteikumiem Nr.536.)

22.

Autotransporta inspekcijas ierēdņiem un darbiniekiem par darbu paaugstinātas bīstamības un veselībai kaitīgos apstākļos, kas saistīts ar autopārvadājumu kontroli uz ceļa, pārkāpumu konstatēšanu, kā arī pārkāpēju sodīšanu

23.

Valsts ieņēmumu dienesta specializētā valsts civildienesta ierēdņiem un darbiniekiem:

23.1. par dienestu, kas tieši saistīts ar noziedzīgu nodarījumu atklāšanu un novēršanu valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā
23.2. par darbu, kas tieši saistīts ar Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku apsardzi sakarā ar viņu veicamajiem pienākumiem, Valsts ieņēmumu dienesta objektu apsardzi, sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu

23.3.

par dienestu, kas tieši saistīts ar muitas robežas kontroli

23.4.

par dienestu, kas tieši saistīts ar normatīvo aktu pārkāpumu atklāšanu, novēršanu un Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumu īstenošanu valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu jomā
24. Valsts probācijas dienesta valsts civildienesta ierēdņiem un darbiniekiem:
24.1. par sociālās uzvedības korekcijas pasākumu īstenošanu soda izciešanas vietās, par postpenitenciārās palīdzības sniegšanu personām brīvības atņemšanas iestādēs, personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm, un personām, kuras atrodas sociālās rehabilitācijas centros, par notiesāto apmeklējumu brīvības atņemšanas iestādē
24.2. par nosacīti notiesāto personu, pirms termiņa no soda atbrīvoto personu, kā arī to personu uzraudzību, pret kurām izbeigts kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, un probācijas programmu īstenošanu
24.3. par kriminālsoda - piespiedu darbs - izpildes organizēšanu un vadīšanu

24.4.

par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildes organizēšanu

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Pabalsta apmērs atbilstoši amata pienākumu pildīšanas spēju zuduma pakāpei

Nr.p.k.

Amata pienākumu pildīšanas spēju zuduma pakāpe (procentos)

Pabalsta apmērs (mēnešalgās)

1.

25-29

12

2.

30-34

14

3.

35-39

16

4.

40-44

18

5.

45-49

20

6.

50-54

22

7.

55-59

23

8.

60-64

24

9.

65-69

26

10.

70-74

28

11.

75-79

30

12.

80-84

32

13.

85-89

34

14.

90-99

35

15.

100

36

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Ierēdņu un tiešās pārvaldes iestāžu darbinieku mēnešalga

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.04.2007.; sk. "Noslēguma jautājumi" 50. punktu)

9.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.995
Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku amati, kuriem var noteikt piemaksu par darbu paaugstinātas atbildības apstākļos

(MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1034 redakcijā)

Nr.p.k.

Iestādes un amatu grupas

1.

Valsts ieņēmumu dienesta centrālajā aparātā:

1.1.

ģenerāldirektors

1.2.

ģenerāldirektora vietnieks

1.3.

pārvaldes direktors

1.4.

pārvaldes direktora vietnieks, daļas priekšnieks, biroja priekšnieks, kancelejas priekšnieks, muitas laboratorijas priekšnieks

1.5.

daļas priekšnieka vietnieks, nodaļas priekšnieks, ģenerāldirektora padomnieks

1.6.

nodaļas priekšnieka vietnieks, ģenerāldirektora palīgs

1.7.

sektora vadītājs, galvenais speciālists, vecākais izmeklētājs, izmeklētājs, vecākais muitas eksperts, pārvaldes direktora palīgs, ģenerāldirektora vietnieka palīgs

1.8.

muitas eksperts, vecākais speciālists, jaunākais izmeklētājs

1.9.

jaunākais muitas eksperts, speciālists

1.10.

automobiļa vadītājs

2.

Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē:

2.1.

direktors

2.2.

direktora vietnieks, pārvaldes priekšnieks

2.3.

nodaļas vadītājs, pārvaldes priekšnieka vietnieks

2.4.

daļas priekšnieks, nodaļas vadītāja vietnieks, muitas virsuzraugs, biroja priekšnieks

2.5.

daļas priekšnieka vietnieks, sektora vadītājs, muitas maiņas priekšnieks, vecākais muitas eksperts, galvenais speciālists

2.6.

muitas eksperts, vecākais muitas uzraugs, vecākais speciālists

2.7.

jaunākais muitas eksperts, muitas uzraugs, speciālists, jaunākais muitas uzraugs

2.8.

automobiļa vadītājs

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 995Pieņemts: 20.12.2005.Stājas spēkā: 01.01.2006.Zaudē spēku: 30.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 30.12.2005.
Tulkojums:
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
124834
{"selected":{"value":"01.04.2007","content":"<font class='s-1'>01.04.2007.-08.05.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-29.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.07.2009","iso_value":"2009\/07\/04","content":"<font class='s-1'>04.07.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2009","iso_value":"2009\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2009.-03.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.01.2009","iso_value":"2009\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2009.-30.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-13.01.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.06.2008","iso_value":"2008\/06\/28","content":"<font class='s-1'>28.06.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2008","iso_value":"2008\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2008.-27.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2007","iso_value":"2007\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2007.-23.01.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2007","iso_value":"2007\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2007.-08.05.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2007","iso_value":"2007\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2007.-31.03.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2006","iso_value":"2006\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2006.-31.12.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2006","iso_value":"2006\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2006.-03.11.2006.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2006","iso_value":"2006\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2006.-30.06.2006.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2007
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva