Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības nolīgums par sadarbību tūrisma jomā

Latvijas Republikas valdība un Kipras Republikas valdība, turpmāk dēvētas par Pusēm,

vēloties tālāk paplašināt abu valstu draudzīgās attiecības, ievērojot līdztiesības un abpusējā izdevīguma principus,

ņemot vērā tūrisma lielo nozīmi abu valstu ekonomisko sakaru attīstībā,

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Puses īpaši vēlas sekmēt un paplašināt tūrisma sakarus starp abām valstīm, lai uzlabotu abu valstu cilvēku savstarpējās zināšanas par kultūras tradīcijām un vēsturi, kā arī lai palielinātu divpusējo apmaiņu ekonomikas jomā.

Konkrēta sadarbība šī Nolīguma ietvaros notiek saskaņā ar abu Pušu normatīvo aktu prasībām un iespējamo budžetu robežās.

2.pants

Lai pastiprinātu tūristu plūsmu starp abām valstīm, Puses veicina ceļošanas formalitāšu atvieglošanu.

3.pants

Puses velta sevišķu uzmanību abu valstu organizētā un neorganizētā tūrisma sekmēšanai, it īpaši tematiski specializētām tūristu grupām uz kongresiem, simpozijiem, izstādēm, sporta pasākumiem, mūzikas un teātru festivāliem.

4.pants

Puses sekmē ciešāku sadarbību starp attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm un tūrisma organizācijām, kā arī citām tūrisma attīstībā ieinteresētām organizācijām.

5.pants

Puses atbalsta tūrisma informācijas izplatīšanu, publicējot informāciju un reklāmas materiālus, apmainoties ar iespiestiem izdevumiem un audiovizuāliem materiāliem.

6.pants

Puses atbalsta pasākumus, kas:

(1) sniedz palīdzību viesnīcu un tūrisma uzņēmumu personāla apmācīšanā,

(2) veicina līgumu slēgšanu starp abu valstu ieinteresētajām organizācijām, kas saistītas ar tūrisma attīstības pētījumiem un projektiem.

7.pants

Puses veicina tālāku sadarbību starp to attiecīgajām valsts iestādēm un starptautiskajās tūrisma organizācijās, kā arī veiks informācijas apmaiņu par sasniegumiem šajā jomā.

8.pants

Puses velta īpašu uzmanību, lai abu valstu attiecīgās valsts iestādes un organizācijas tūrisma nozarē savu kompetenču ietvaros veiktu informācijas, pieredzes, datu un citu dokumentu apmaiņu, kas attiecas uz tūrismu.

9.pants

Šis Nolīgums tiek apstiprināts saskaņā ar katras Puses normatīvajiem aktiem un stājas spēkā dienā, kad tas tiek akceptēts ar notu apmaiņu.

Šis Nolīgums ir noslēgts uz pieciem (5) gadiem. Nolīgums tiek atjaunots ar abpusēju piekrišanu, ja neviena Puse sešus mēnešus iepriekš to nedenonsē rakstveidā pa diplomātiskiem kanāliem.

Parakstīts Nikosijā 2001.gada 8.martā divos eksemplāros latviešu, grieķu un angļu valodā. Visi teksti ir vienlīdz autentiski. Domstarpību gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Kipras Republikas valdības vārdā

 
Document information
Status:
In force
In force
State:
 Cyprus
Type:
 international agreement
 bilateral
Entry into force:
 18.03.2005.
Signature:
 08.03.2001.
Place of signature: 
Nikosija
Ratification:
 Cabinet of Ministers
Reservation: No
Declaration: No
Publication:
 "Latvijas Vēstnesis", 80, 20.05.2005.
Language:
Related documents
  • Notice of coming into force
  • Other related documents
392
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (quality management system)
ISO 27001:2013 (information security)