Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas valsts arhīvu ģenerāldirekcija

Rīkojums Nr.4

Rīgā 1997.gada 23.janvārī

Par "Valsts institūciju tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksta" ieviešanu

Pamatojoties uz 1991.gada 26.marta likumu "Par arhīviem" un grozījumiem, tajā izstrādāts "Valsts institūciju tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksts", kurš akceptēts Valsts arhīvu padomes 1996.gada 17.decembra sēdē un apstiprināts 1996.gada 27.decembrī.

1. Noteikt, ka:

1.1. "Valsts institūciju tipveida dokumenta glabāšanas termiņu saraksts" stājas spēkā ar 1997.gada 1.janvāri;

1.2. Turpmāk sastādot un saskaņojot nozaru dokumentu sarakstus ar glabāšanas termiņiem, lietu paraugnomenklatūrās un juridiskās personas individuālās lietu nomeklatūrās jālieto sarakstā notiektie dokumentu glabāšanas termiņi;

1.3. Veicot juridiskās personas dokumentu vērtības ekspertīzi un dokumentu sakārtošanu, sākot no 1990.gada, jālieto sarakstā noteiktie dokumentu glabāšanas termiņi.

2. Lai nodrošinātu saraksta ieviešanu, uzdodu:

2.1. Latvijas Valsts arhīvam, zonālajiem valsts arhīviem, Rīgas un Jūrmalas pilsētu personālsastāva dokumentu arhīvam nodrošināt sarakstā noteikto dokumentu glabāšanas termiņu pielietošanu uzskaitē un uzraudzībā esošo juridisko personu lietu nomeklatūru sastādīšanā un dokumentu sakārtošanā;

2.2. Rīkojuma izpildi kontrolēt Arhīvu inspekcijas daļas vadītājai S.Ulpei.

Ģenerāldirektors V.Štāls

 

Valsts institūciju tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksts

AKCEPTĒTS APSTIPRINU

Valsts arhīvu padomē Latvijas Valsts arhīvu

17.12.1996. sēdes protokols Nr.3 ģenerāldirektors V.Štāls

27.12.1996.

Saturā

Norādījumi valsts institūciju tipveida

dokumentu glabāšanas termiņu saraksta

lietošanai

1. Organizatoriskie un rīkojuma dokumenti

2. Starptautiskās sadarbības dokumenti

3. Izziņu un pārskatu dokumenti

4. Finansu un grāmatvedības dokumenti

5. Sociālās apdrošināšanas uzskaites dokumenti

6. Personāla dokumenti

7. Arhīvs

Dokumenta veidu rādītājs

Norādījumi valsts institūciju tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksta lietošanai

Valsts institūciju tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksts sastādīts, lai nodrošinātu Latvijas nacionālā arhīva fonda saglabāšanu.

Saraksts izstrādāts pamatojoties uz 1991.gada 26.marta likumu "Par arhīviem" un grozījumiem tajā, Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, valsts pārvaldes institūciju nolikumiem, reglamentiem, ministriju un Latvijas Valsts arhīva priekšlikumiem. Sarakstā kā daļa no 4.nodaļas iekļauts 1995.gadā sastādītais "Grāmatvedības dokumentu glabāšanas termiņu saraksts" ar grozījumiem tajā.

Sarakstā iekļauti tipveida dokumenti, kuri veidojas visās valsts institūcijās vai lielākajā daļā no tām.

Sarakstā praktiski nav iekļauti katrai valsts institūcijas darbībai raksturīgie specifisko dokumentu veidi (medicīna, izglītība, kultūra, tiesību jautājumi u.c.).

Sarakstā iekļautos dokumentu glabāšanas termiņus var izmantot pašvaldības un citas juridiskas personas.

Saraksts izmanotojams, sastādot nozares dokumentu sarakstus ar glabāšanas termiņiem, sastādot lietu paraugnomenklatūras un juridiskās personas individuālās lietu nomenklatūras. Sarakstā noteiktos glabāšanas termiņus var pagarināt, bet nedrīkst samazināt. Sarakstā noteiktie glabāšanas termiņi pielietojami, veicot juridiskās personas dokumentu vērtības ekspertīzi un dokumentu sakārtošanu sākot no 1990.gada.

Sarakstam pievienots alfabētiskais dokumentu veidu rādītājs. Tajā alfabētiskā kārtībā uzskaitīti dokumentu veidi ar norādi uz attiecīgo saraksta punktu.

Saskaņā ar "Instrukcijas par juridisko personu arhīvu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu" juridiskajām personām, kuras darbā izmanto datortehniku, pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo (to skaitā personālsastāva) dokumentu uzkrāšana jānodrošina ar datētām un parakstītām datora izdrukām.

Pēc tam, kad praktiski sāks darboties jaunais pensiju likums, var tikt pārskatīti personālsastāva dokumentu glabāšanas termiņi.

Valsts institūciju tipveida dokumentu glabāšanas termiņu saraksts

Nr. Dokumentu veidu un informācijas Glabāšanas Piezīmes
p.k. nosaukums termiņš
1 2 3 4
1. ORGANIZATORISKIE UN RĪKOJUMA DOKUMENTI
1. Latvijas Republikas likumi, likumu grozījumi
- pieņemšanas vietā Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās Līdz beidzas
pielietojuma
nepieciešamība
2. Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētāja
paziņojumi
- pieņemšanas vietā Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās Līdz beidzas
pielietojuma
nepieciešamība
3. Izstrādātie likumprojekti un dokumenti
pie tiem (ziņojumi, izziņas, atzinumi)
- projektu izstrādāšanas un pieņemšanas vietā Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās 10 gadi EK
4. Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumi, instrukcijas, ieteikumi, rīkojumi
- pieņemšanas vietā Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās Līdz beidzas
pielietojuma
nepieciešamība
5. Ministru prezidenta rīkojumi
- pieņemšanas vietā Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās Līdz beidzas
pielietojuma
nepieciešamība
6. Izstrādātie un Ministru kabinetam iesniegtie
noteikumu, instrukciju, ieteikumu, rīkojumu
un protokollēmumu projekti: atzinumi
(atsauksmes) par šiem projektiem
- projektu izstrādāšanas un pieņemšanas vietā Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās 10 gadi EK
7. Ministru prezidenta, Valsts kancelejas
uzdevumi; dokumenti par uzdevumu izpildi
- sastādīšanas vietā Pastāvīgi
- uzdevumu izpildes vietā 10 gadi EK
8. Dokumenti (pārskati, uzziņas, ziņojumi) par
likumu, valsts pārvaldes institūciju lēmumu,
noteikumu, instrukciju, rīkojumu vai ieteikumu
izpildes gaitu
- sastādīšanas un izpildīšanas vietā Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās 3 gadi
9. Latvijas Republikas Ministru kabineta sēžu protokoli
- sastādīšanas vietā Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās Līdz beidzas
pielietojuma
nepieciešamība
10. Ministru prezidenta vadīto sanāksmju protokoli
- sastādīšanas vietā Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās Līdz beidzas
pielietojuma
nepieciešamība
11. Ministru kabineta komiteju sēžu darba kārtība,
protokoli un sēžu sagatavošanas dokumenti
(lēmumu projekti, izziņas u.c.)
- sastādīšanas vietā Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās Līdz beidzas
pielietojuma
nepieciešamība
12. Pastāvīgi darbojošās ekspertu, konsultatīvo,
metodisko padomju un komisiju dokumenti
(protokoli, lēmumi, rekomendācijas)
- darbības vietā Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās 10 gadi EK
13. Dokumenti (lēmumi, pavēles, protokoli, līgumi,
akti un to pielikumi) par juridisko personu
izveidošanu, reorganizāciju, likvidāciju,
nosaukuma maiņu, pārcelšanu uz citu vietu vai
nodošanu citas valsts pārvaldes institūcijas
pakļautībā, pārziņā, pārraudzībā Pastāvīgi
14. Juridisko personu reglamenti, statūti, Pastāvīgi
satversme, nolikumi.
15. Juridisko personu struktūrvienību nolikumi. Pastāvīgi
Oriģināli.
16. Juridisko personu izstrādātie nolikumi,
noteikumi, instrukcijas, metodiskie norādījumi
- izstrādāšanas un apstiprināšanas vietā Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās Līdz zaudē spēku
vai līdz nomaiņai
17. Juridiskās personas pakļautībā, pārraudzībā, Pastāvīgi
pārziņā esošo institūciju saraksti
18. Juridiskās personas štatu saraksti un grozījumi tajos Pastāvīgi
19. Darbinieku amatu apraksti, dienesta Pastāvīgi
instrukcijas. Oriģināli.
20. Juridisko personu rīkojumi, lēmumi, pavēles
- pamatdarbības jautājumos Pastāvīgi
- personāla jautājumos 75 gadi
- par ārzemju komandējumiem Pastāvīgi
- par komandējumiem 5 gadi
21. Juridisko personu rīkojumu, lēmumu, pavēļu
reģistrācijas žurnāls, kartotēka u.c.
- pamatdarbības jautājumos Pastāvīgi
- personāla jautājumos 75 gadi
- par ārzemju komandējumiem Pastāvīgi
- par komandējumiem 5 gadi
22. Juridisko personu rīkojumu, lēmumu, pavēļu projekti 1 gads
23. Sarakste ar juridiskajām personām Pastāvīgi
pamatdarbības jautājumos
24. Dokumenti par sanāksmju, apspriežu, Pastāvīgi
konferenču, kongresu, semināru organizēšanu
un norisi (lēmumi, protokoli, stenogrammas,
referāti, delegātu saraksti u.c.). Oriģināli.
25. Licenču saņemšanai uzņēmējdarbības veikšanai 10 gadi Pēc licences
iesniegtie dokumenti (statūti, nolikumi, derīguma termiņa
reģistrācijas apliecības u.c.). Kopijas. izbeigšanās
26. Licencēšanas komisiju protokoli un lēmumi Pastāvīgi
27. Izsniegto licenču reģistrācijas žurnāli Pastāvīgi
28. Mācību iestāžu akreditācijai iesniegtie Pastāvīgi
dokumenti (nolikumi, satversme, izglītību
apliecinošie dokumenti u.c.)..
29. Akreditācijas komisiju protokoli un lēmumi Pastāvīgi
30. Izsniegto akreditācijas apliecību reģistrācijas Pastāvīgi
žurnāli
31. Akreditācijas apliecības. Oriģināli. Pastāvīgi
32. Sertifikātu saņemšanai iesniegtie dokumenti Pastāvīgi
(tehnoloģiskie apraksti, reģistrācijas apliecību
noraksti u.c.).
33. Sertifikācijas komisiju protokoli un lēmumi Pastāvīgi
34. Izsniegto sertifikātu reģistrācijas žurnāli Pastāvīgi
35. Sertifikāti. Oriģināli. Pastāvīgi
36. Līgumi par valsts pasūtītiem pētījumiem Pastāvīgi
37. Valsts pasūtīto pētījumu pieteikumi un Pastāvīgi
informatīvie pārskati
38. Sarakste par valsts pasūtītajiem pētījumiem Pastāvīgi
39. Līgumi par tirgus orientētiem pētījumiem un Pastāvīgi
pārskati
40. Tirgus orientēto pētījumu projektu pieteikumi Pastāvīgi
un Ekspertu padomju slēdzieni
41. Dokumenti par namīpašumu denacionalizāciju un Pastāvīgi
īpašuma tiesību atjaunošanu (izziņas, lēmumi u.c.)
42. Juridisko personu īpašumā un lietošanā esošo Pastāvīgi
zemes gabalu plāni, īpašuma un lietošanas
tiesību apliecinošie dokumenti
43. Nekustamo īpašumu līgumi un pases Pastāvīgi
44. Nekustamo īpašumu līgumu reģistrācijas grāmatas Pastāvīgi
45. Nekustamā īpašuma tehniskās uzraudzības lietas Pastāvīgi
un dokumenti to apsaimniekošanas jautājumos
46. Zīmogu un spiedogu paraugu uzskaites žurnāli Pastāvīgi
47. Sarakste ar juridiskām personām par remonta 5 gadi EK
un celtniecības darbiem, par nekustamajiem
īpašumiem
48. Fiziskām un juridiskām personām izsniegto 5 gadi
izziņu noraksti
49. Fiziskām un juridiskām personām izsniegto 5 gadi
izziņu reģistrācijas žurnāli
50. Juridisko personu un fizisko personu 2 gadi EK, ja Par juridisko un
iesniegumi, sūdzības, priekšlikumi un to likumdošanas fizisko personu
izskatīšanas un izpildes dokumenti aktos nav īpašuma
noteikts tiesībām, par
cits Saeimas un
termiņš valdības darbu
- pastāvīgi
51. Fizisko un juridisko personu iesniegumu, 2 gadi EK, ja
sūdzību un priekšlikumu reģistrācijas žurnāli likumdošanas
(kartotēkas) aktos nav
noteikts cits
termiņš
52. Fizisko personu pieņemšanas reģistrācijas 2 gadi EK
žurnāli (kartotēkas) pieņemšanai pie juridiskās
personas vadītāja
53. Saņemto un nosūtīto dokumentu reģistrācijas 10 gadi EK Saeimā,
kartiņas, žurnāli, datorizētā reģistrācijas sistēma valdībā,
ministrijās -
pastāvīgi
54. Telegrammas Atbilstoši
telegrammā
ietvertās
informācijas
glabāšanas
termiņam
55. Faksi Atbilstoši
faksā ietvertās
informācijas
glabāšanas
termiņam
56. Saņemto telegrammu un faksu reģistrācijas žurnāli 3 gadi
57. Nosūtīto telegrammu un faksu reģistrācijas žurnāli 3 gadi
58. Dokumentu izpildes kontroles kartotēkas 5 gadi
59. Pasta izdevumu reģistrācijas žurnāli 1 gads
60. Dokumentu veidlapu paraugi Līdz nomaiņai
61. Sarakste par caurlaižu izsniegšanu 1 gads
2. STARPTAUTISKĀS SADARBĪBAS
DOKUMENTI
62. Starptautiskās rekomendācijas un dokumenti par Pastāvīgi
pievienošanos starptautiskajām konvencijām
63. Starpvalstu nodomu protokoli un nolīgumi Pastāvīgi
64. Starpvalstu līgumi Pastāvīgi
65. Starpvalstu sadarbības dokumenti (slēdzieni, Pastāvīgi
tāmes, projekti u.c.)
66. Pārskati par ārzemju komandējumiem Pastāvīgi
67. Sarakste ar ārvalstu valdībām un starpvalstu Pastāvīgi
organizācijām par Latvijas Republikas attīstību
veicinošu sadarbību
68. Sarakste ar starpvalstu organizācijām par Pastāvīgi
starptautisko konvenciju un rekomendāciju izpildi
69. Sarakste par ārvalstu investīcijām Pastāvīgi
70. Sarakste ar ārvalstu organizācijām par ārvalstu Pastāvīgi
kreditoriem, dāvanām un humāno palīdzību
71. Sarakste par starptautisko tirdzniecību Pastāvīgi
72. Sarakste par koordinācijas nodrošināšanu Pastāvīgi
ārvalstu kredītu izmantošanā
3.IZZIŅU UN PĀRSKATU DOKUMENTI
73. Valsts investīciju programmas Pastāvīgi
74. Valsts investīciju programmu projekti Pastāvīgi
75. Juridisko personu, to struktūrvienību darbības
vai darbības virzienu plāni, koncepcijas,
programmas
- izstrādāšanas un apstiprināšanas vietā Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās Līdz nomaiņai
76. Analītiskais materiāls, pārskati, uzziņas,
ziņojumi u.c. dokumenti par juridiskās personas
darbu vai atsevišķiem darbības virzieniem par
gadu un ilgāku laika periodu
- sastādīšanas vietā Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās 3 gadi EK
- par mēnesi un ceturksni 3 gadi, ja nav par
gadu vai ilgāku
laika periodu -
pastāvīgi
77. Analītiskais materiāls, pārskati, uzziņas,
ziņojumi u.c. par juridiskās personas pakļautībā,
pārraudzībā un pārziņā esošo institūciju darbu
vai atsevišķiem darbības virzieniem par gadu
vai ilgāku laika periodu
- sastādīšanas vietā Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās 3 gadi EK
78. Kopsavilkuma statistiskie pārskati:
Valsts Statistikas komitejas apstiprinātie
- sastādīšanas vietā 10 gadi EK
- iesniegšanas vietā Pastāvīgi
Valsts pārvaldes institūciju apstiprinātie
- sastādīšanas vietā 10 gadi EK
- iesniegšanas vietā Pastāvīgi
79. Gada statistiskie pārskati:
Valsts Statistikas komitejas apstiprinātie
- sastādīšanas vietā 10 gadi EK
- iesniegšanas vietā Pastāvīgi
Valsts pārvaldes institūciju apstiprinātie
- sastādīšanas vietā 10 gadi EK
- iesniegšanas vietā Pastāvīgi
80. Ceturkšņu statistiskie pārskati:
Valsts Statistikas komitejas apstiprinātie
- sastādīšanas vietā 10 gadi
- iesniegšanas vietā 10 gadi Ja nav gada -
pastāvīgi
Valsts pārvaldes institūciju apstiprinātie
- sastādīšanas vietā 10 gadi
- iesniegšanas vietā 10 gadi Ja nav gada -
pastāvīgi
81. Mēnešu statistiskie pārskati:
Valsts Statistikas komitejas apstiprinātie
- sastādīšanas vietā 10 gadi
- iesniegšanas vietā 10 gadi Ja nav gada un
ceturkšņu -
pastāvīgi
Valsts pārvaldes institūciju apstiprinātie
- sastādīšanas vietā 10 gadi
- iesniegšanas vietā 10 gadi Ja nav gada un
ceturkšņu -
pastāvīgi
82. Statistiskās novērošanas apkopojuma dokumenti Pastāvīgi
83. Statistiskās novērošanas dokumenti Glabāšanas
termiņu saskaņo
ar Valsts arhīvu
ģenerāldirekciju
84. Augstāko institūciju veikto revīziju un
pārbaužu dokumenti
- institūcijās, kurās izdarītas pārbaudes 10 gadi EK
- institūcijās, kuras veic pārbaudes Pastāvīgi
85. Valsts institūcijas iekšējās revīzijas akti
- pārbaudāmajā valsts institūcijā vai 10 gadi EK
pārbaudāmajās tās pakļautībā vai pārraudzībā
esošajās institūcijās un uzņēmumos
(uzņēmējsabiedrībās)
- iekšējās revīzijas struktūrvienībā Pastāvīgi
86. Juridisko personu un to struktūrvienību darba Pastāvīgi
pārbaudes akti
87. Materiālo vērtību un dokumentācijas nodošanas Pastāvīgi
un pieņemšanas akti un to pielikumi, kas
sastādīti mainoties juridisko personu vadītājiem
un struktūrvienību vadītājiem
88. Pabeigto celtniecības objektu pieņemšanas - Pastāvīgi
nodošanas akti
89. Izpildīto celtniecības un kapitālā remonta
darbu pieņemšanas - nodošanas akti
- gada vai ilgāka perioda 10 gadi
- mēneša 5 gadi
90. Zīmogu un spiedogu iznīcināšanas akti 3 gadi
4. FINANSU UN GRĀMATVEDĪBAS DOKUMENTI
91. Apstiprinātais gada budžets un grozījumi budžetā Pastāvīgi
92. Gada budžeta projekts 5 gadi Valsts pārvaldes
institūcijās 10 gadi
93. Priekšlikumi par pamatparāda, pamatparāda 5 gadi
palielinājuma un nokavējuma naudas samaksas
termiņiem un summām valsts budžetā
94. Saistību raksti par apņemšanos samaksāt 5 gadi Pēc parāda
valsts budžetā pamatparādu, pamatparāda dzēšanas
palielinājumu un nokavējuma naudu
95. Izziņas par maksājumu valsts budžetā termiņu 5 gadi
pagarinājumiem
96. Izziņas par nokavētajiem maksājumiem valsts 5 gadi Pēc maksājuma
budžetā nokārtošanas
97. Bilances, grāmatvedības pārskati un finansu
pārskati ar paskaidrojumiem. Auditoru un
zvērināto revidentu atzinumi
- gada kopsavilkums Pastāvīgi
- gada, sastādīšanas vietā Pastāvīgi
- gada, juridisko personu iesūtītās Pastāvīgi
- ceturkšņu 5 gadi Ja nav gada,
tad pastāvīgi
- mēnešu 5 gadi Ja nav gada un
ceturkšņu, tad
pastāvīgi
98. Nodošanas un sadalījuma bilances ar Pastāvīgi
pielikumiem un paskaidrojumiem
99. Likvidācijas bilances ar pielikumiem un Pastāvīgi
paskaidrojumiem
100. Vērtspapīru rēķinu grāmatas un kartotēkas
- finansu iestādēs Pastāvīgi
- citās juridiskajās personās 5 gadi
101. Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas Pastāvīgi
102. Pievienotās vērtības nodokļa pārskati 5 gadi
103. Algas nodokļa pārskati pa teritoriālajiem kodiem 5 gadi
104. Virsgrāmatas Pastāvīgi
105. Apgrozījumu pārskati pa bilances kontiem 5 gadi
106. Tekošo kontu un norēķinu grāmatas 5 gadi
107. Analītiskās uzskaites kartītes naudas 5 gadi
dokumentiem pēc to veidiem
108. Asignējumu un izdevumu uzskaites grāmatas 5 gadi
109. Kartītes naudas līdzekļu kustības uzskaitei 5 gadi
110. Kartītes kases izdevumu analītiskai uzskaitei 5 gadi
111. Grāmatas skaidrās naudas uzskaitei, kas 5 gadi
izsniegta pilnvarotajām personām no kases
112. Materiālo vērtību daudzumu un summārās 5 gadi
uzskaites grāmatas
113. Uzskaites grāmatas ar debitoru parādiem 5 gadi Pēc pēdējā
kreditoriem parāda dzēšanas
114. Asignējumu un faktisko izdevumu uzskaites 5 gadi
grāmatas
115. Kases grāmatas 5 gadi
116. Kases ieņēmumu un izdevumu dokumentu 5 gadi
reģistrācijas žurnāli
117. Kases pārbaudes akti 5 gadi
118. Speciālā budžeta līdzekļu veidu ieņēmumu 5 gadi
analītiskās uzskaites grāmatas
119. Speciālā budžeta līdzekļu veidu ieņēmumu 5 gadi
analītiskās uzskaites grāmatas
120. Deponētās darba algas un stipendiju 5 gadi
analītiskās uzskaites grāmatas
121. Ārpussistēmas gada asignējumu uzskaites grāmatas 5 gadi
122. Attaisnojošie dokumenti (memoriālie orderi, 5 gadi
banku, norēķinu centru izraksti, kases
attaisnojošie dokumenti u.c.), kuri kalpojuši
par pamatojumu grāmatvedības ierakstiem
123. Darbinieku personas rēķinu (kontu) kartītes 75 gadi
124. Darba algas izmaksas saraksti 5 gadi vai Ja nav personas
75 gadi kontu kartītes
uz visiem
strādājošiem (arī
līgumdarbu
veicējiem)
125. Darba samaksas sarakstu reģistrācijas žurnāli 5 gadi
126. Algas nodokļa grāmatiņas Līdz pieprasī-
jumam, bet
neizņemtās
75 gadi
127. Algas nodokļa gada kartes 1 gads Nākošā gada
sākumā
nododamas
Valsts ieņēmumu
dienestā
128. Algas nodokļa grāmatu un algas nodokļa 75 gadi
gada karšu uzskaites grāmatas
129. Izziņas aprēķini par aiziešanu no darba vai 5 gadi
atvaļinājumā
130. Darba nespējas lapas 5 gadi
131. Finansu un saimnieciskā darbības dokumentālo 5 gadi Pēc nākošās
revīziju akti revīzijas
132. Pilnvaru pasakņi, anulētas pilnvaras 5 gadi
133. Izsniegto pilnvaru uzskaites žurnāli 5 gadi
134. Tiesu izpildraksti, kredītsaistības par 10 gadi Pēc ieturējuma
ieturējumiem no darba algas izbeigšanas
135. Tiesu izpildrakstu reģistrācijas grāmatas 10 gadi Pēc visu ierakstu
izpildes
136. Preču transporta pavadzīmes 5 gadi
137. Saraksti par naudas izsniegšanu avansieriem 5 gadi
no kases
138. Izziņas par plānoto avansu samazināšanu 5 gadi
139. Saraksti par iestādes vajadzībām izsniegtiem 5 gadi
materiāliem
140. Darba laika uzskaites tabulas 5 gadi
141. Stingrā norēķina veidlapu reģistrācijas grāmatas 5 gadi Pēc pēdējā
ieraksta
142. Nedzīvojamo telpu un ēku nomas līgumi, 10 gadi Pēc līguma
izmaiņas nomas līgumos, nedzīvojamo telpu termiņa
un ēku tehniskās apkalpošanas līgumi izbeigšanās
143. Nedzīvojamo telpu un ēku nomas līgumu 10 gadi Pēc līguma
reģistrācijas žurnāli termiņa
izbeigšanās
144. Ēku un telpu apsardzes līgumi 5 gadi Pēc līguma
termiņa
izbeigšanās
145. Saimnieciskie līgumi
- celtniecības, kapitālā remonta Pastāvīgi
- pārējie 10 gadi Pēc līguma
izpildes
146. Inventāra kartītes (žurnāli) pamatlīdzekļu Pastāvīgi
(ēku, izbūvju, pārvadu ierīču, mašīnu un
iekārtu, instrumentu, ražošanas un saimniecības
inventāra un transporta līdzekļu) uzskaitei
147. Inventāra kartītes (žurnāli) pamatlīdzekļu Pastāvīgi
(zemes īpašumu, darba, produktīvo un vaislas
lopu, daudzgadīgo stādījumu un zemes uzlabošanai
izlietoto kapitālieguldījumu) uzskaitei
148. Inventāra kartītes (žurnāli) vienveidīgu Pastāvīgi
pamatlīdzekļu uzskaitei
149. Kartītes lauku paligsaimniecību un mācību 5 gadi
izmēģinājumu saimniecību produkcijas
analītiskai uzskaitei
150. Pamatlīdzekļu inventārie saraksti Pastāvīgi
151. Inventāra kartīšu saraksti 5 gadi
152. Pārskati par pamatlīdzekļu kustību Pastāvīgi
153. Materiālu, mazvērtīgo un ātri nolietojamo 5 gadi
priekšmetu kustības operatīvās uzskaites saraksti
154. Materiālu, mazvērtīgo un ātri nolietojamo 5 gadi
priekšmetu uzskaites kartītes
155. Uzkrāšanas saraksts par pamatlīdzekļu 5 gadi
izslēgšanu un pārvietošanu
156. Dokumenti par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu 10 gadi EK
(akti, saraksti, pārskati)
157. Kurināmā un materiālu saņemšanas kartes 5 gadi
158. Materiālu noliktavas uzskaites grāmatas 5 gadi
159. Inventarizācijas saraksti
- pamatlīdzekļu Pastāvīgi
- mazvērtīgo un ātri nolietojamo priekšmetu 10 gadi
160. Pamatlīdzekļu pieņemšanas un nodošanas akti Pastāvīgi
161. Akti par nederīgo (nolietoto) pamatlīdzekļu 5 gadi Pēc norakstīšanas
norakstīšanu no bilances
162. Akti par transporta līdzekļu norakstīšanu un 5 gadi Pēc norakstīšanas
likvidāciju no bilances
163. Akti par nederīgu kļuvušas veļas, gultas 5 gadi Pēc norakstīšanas
piederumu, instrumentu, ražošanas un no bilances
saimniecības inventāra likvidāciju
164. Akti par literatūras izdevumu norakstīšanu 5 gadi Pēc norakstīšanas
no bilances
165. Parakstu paraugi 5 gadi Pēc nomaiņas
166. Grāmatvedības dokumentu aprites grafiki 1 gads
167. Sarakste ar valsts pārvaldes institūcijām Pastāvīgi
finansēšanas jautājumos
168. Sarakste ar juridiskām personām finansēšanas 5 gadi
uzskaites un atskaites jautājumos
169. Sarakste ar juridiskām personām par apgādi ar 5 gadi
materiāliem un iekārtām
5. SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS UZSKAITES DOKUMENTI
170. Finansu pārskati par sociālā nodokļa
pārskaitījumiem, maksājumiem un valsts
sociālās apdrošināšanas līdzekļu izlietojumu
- sastādīšanas vietā 10 gadi
- iesniegšanas vietā 75 gadi
171. Sociālā nodokļa maksātāju darba devēju 75 gadi
reģistrācijas lapas
172. Sociāli apdrošināto personu saraksti
- sastādīšanas vietā 5 gadi
- iesniegšanas vietā 75 gadi
173. Paziņojumi sociālā nodokļa maksātājiem 75 gadi
174. Pašnodarbināto personu reģistrācijas lapas 75 gadi
175. Darbinieku sociālās apdrošināšanas kartītes 75 gadi
176. Ziņojumi par sociālā nodokļa maksājumiem no
darbinieku darba ienākumiem un par pabalstu
izmaksām un pielikumu sociālā nodokļa likme
- sastādīšanas vietā 5 gadi
- iesniegšanas vietā 75 gadi
177. Ziņas par darbinieku pieņemšanu darbā vai
dienestā (iecelšanu amatā), atlaišanu no darba
(atbrīvošanu no dienesta vai amata),
reģistrācijas datu izmaiņām, mācībām augstāko
mācību iestāžu dienas nodaļā, obligāto dienestu
un profesiju maiņu
- sastādīšanas vietā 5 gadi
- iesniegšanas vietā 75 gadi
6. PERSONĀLA DOKUMENTI
178. Darba līgumi 75 gadi
179. Darba līgumu reģistrācijas žurnāli 75 gadi
180. Darba grāmatiņas un darba līguma grāmatiņas Līdz pieprasījumam,
neizņemtās ne
mazāk kā 75 gadus
pēc darbinieka
aiziešanas no darba
181. Darba grāmatiņu, ieliktņu, darba līguma 75 gadi
grāmatiņu uzskaites žurnāli
182. Pavēļu, lēmumu, rīkojumu personāla 1 gads
jautājumos pamatojumi
183. Darbā nepieņemto personu dokumenti 1 gads
184. Darbinieku saraksti (ar ieņemamā amata un 75 gadi
algas norādi)
185. Darbinieku tarifikācijas saraksti 75 gadi
186. Ieteikuma dokumenti darbinieku apbalvošanai 10 gadi EK
ar valdības un nozaru balvām
187. Darbinieku personas kartītes 75 gadi
188. Darbinieku personas lietas, ierēdņa (ierēdņa 75 gadi
kandidāta) civildienesta gaita
189. Saeimas deputātu, valdības locekļu, Pastāvīgi
ievērojamu valsts, sabiedrisko un kultūras
darbinieku personas lietas
190. Dokumenti par juridiskās personas darbinieku 5 gadi
kvalifikācijas paaugstināšanu, apmācību
(semināru plāni, saraksti u.c.)
191. Darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas 5 gadi
uzskaites dokumenti (žurnāli, kartotēkas u.c.)
192. Atestācijas, kvalifikācijas komisiju dokumenti 25 gadi
(sēžu protokoli, slēdzieni u.c.)
193. Ierēdņu (ierēdņu kandidātu) atestācijas reģistri
- ministrijās 5 gadi
- pakļautības un pārraudzības iestādēs 3 gadi
194. Valsts civildienesta ierēdņu amata pretendentu 5 gadi EK
atestācijas dokumenti (iesniegumi, amata
pretendentu reģistrācijas lapas, pārbaudes
anketas, apliecinājumi, lēmums par atestāciju,
rīkojums par iecelšanu amatā)
195. Pārskati par ierēdņu kandidātu skaitu, kuri
devuši ierēdņu kandidāta solījumu un
parakstījuši ierēdņa kandidāta apliecinājumu
- ministrijā (apkopojums) 5 gadi EK
- pakļautības un pārraudzības iestādēs 3 gadi
196. Valsts civildienesta ierēdņu amatu pretendentu 3 gadi
konkursa izsludināšanas, tā sagatavošanas un
rezultātu izsludināšanas dokumenti
197. Valsts kancelejas noteikto kvotu ietvaros
atļaujas saņēmušo ārvalstnieku un
bezvalstnieku (ierēdņu kandidātu) reģistri
- ministrijā 5 gadi EK
- pakļautības un pārraudzības iestādēs 3 gadi EK
198. Ziņojumi par ierosinātajām ierēdņu (ierēdņu 5 gadi
kandidātu) disciplinārlietām un piemērotajiem
disciplinārsodiem
199. Ierēdņu (ierēdņu kandidātu) disciplinārlietas 75 gadi Atlaišanas
gadījumā no
civildienesta
5 gadi Pēc uzliktā
soda termiņa
izbeigšanās
200. Dokumenti par valsts civildienesta pildīšanas 5 gadi EK
spēju zuduma pakāpes noteikšanu
201. Ierēdņu (ierēdņu kandidātu) kvalifikācijas 10 gadi
celšanas un mācību uzskaites žurnāli (kartotēkas)
202. Darba devēja un darbinieku darba koplīgumi Pastāvīgi
203. Sarakste ar Valsts civildienesta pārvaldi par 3 gadi
vakantajiem ierēdņu (ierēdņu kandidātu)
amatiem un konkursu izsludināšanu uz tiem
204. Sarakste ar Latvijas Republikas Totalitārisma 5 gadi EK
seku dokumentēšanas centru par ierēdņu
kandidātu iespējamo sadarbību ar bijušo VDK
205. Sarakste par ierēdņu (ierēdņu kandidātu) 5 gadi EK
kvalifikācijas celšanu un mācībām Valsts
administrācijas skolā
206. Sarakste ar juridiskām personām par 3 gadi
personāla darba jautājumiem
207. Sarakste ar juridiskām personām par 5 gadi
sociālajiem jautājumiem
208. Komandēto darbinieku uzskaites žurnāls 5 gadi Pēc pēdējā ieraksta
209. Darba apliecību uzskaites žurnāls 5 gadi Pēc pēdējā ieraksta
210. Caurlaižu izsniegšanas uzskaites žurnāls 5 gadi Pēc pēdējā ieraksta
211. Akti par izsniegto caurlaižu un darba apliecību 1 gads
iznīcināšanu
212. Atvaļinājuma grafiki 1 gads
213. Darba drošības instruktāžas žurnāls 5 gadi Pēc pēdējā ieraksta
7. ARHĪVS
214. Arhīvu pārbaužu dokumenti par dokumentu 10 gadi EK
uzkrāšanu, uzskaiti un saglabāšanu
215. Fondu lietas (akti par dokumentu atlasi Pastāvīgi
iznīcināšanai, iztrūkumu un nelabojami bojātām
lietām, dokumentu esības un fiziskā stāvokļa
pārbaudēm, lietu nodošanas-pieņemšanas akti)
216. Arhīvu pases Pastāvīgi
217. Lietu apraksti
- pastāvīgi glabājamo lietu Pastāvīgi
- personālsastāva lietu Pastāvīgi
218. No arhīva izsniegto lietu uzskaites žurnāli 5 gadi Pēc visu lietu
atdošanas
219. Pieprasījumi dokumentu izsniegšanai no arhīva 1 gads
220. Akti par dokumentu izsniegšanu pagaidu 3 gadi Pēc visu lietu
lietošanā citām juridiskām personām atdošanas

Valsts arhīvu fonda dokumentu komplektēšanas un iestāžu arhīvu daļa

Dokumentu veidu rādītājs

Akti 13, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 117, 131, 156, 160, 161, 162, 163,
164, 211, 215, 220
Anketas 194
Apliecības 25, 31, 32
Apliecinājumi 194
Apraksti 19, 32, 217
Atsauksmes 6
Atzinumi 3, 6, 97
Bilances 97, 98, 99
Budžets 91, 92
Deklarācijas 101
Dokumenti 11, 12, 13, 24, 28, 32, 41, 42, 45, 50, 60, 62, 65, 76, 82, 83,
84, 87, 122, 183, 186, 190, 191, 192, 194, 196, 200, 214
Faksi 55
Grafiki 166, 212
Grāmatas 44, 100, 104, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119,
120, 121, 126, 128, 135, 141, 158, 180
Iesniegumi 50, 51, 194
Ieteikumi 4, 6, 8
Instrukcijas 4, 6, 8, 16, 19
Izziņas 3, 11, 41, 48, 49, 95, 96, 129, 138
Kartes 127, 157
Kartotēkas, kartītes 21, 51, 52, 53, 100, 107, 109, 110, 123, 146, 147, 148, 149,
154, 175, 187, 191, 201
Koncepcijas 75
Lapas 130, 171, 174, 194
Lēmumi 6, 8, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 33, 41, 182, 194
Lietas 45, 188, 189, 199, 215
Likumi 1, 3
Līgumi 13, 36, 39, 43, 44, 64, 142, 144, 145, 178, 202
Materiāli 76, 77
Nolikumi 14, 15, 16, 25, 28
Nolīgumi 63
Norādījumi 16
Noteikumi 4, 6, 8, 16
Orderi 122
Paraugi 60, 165
Pārskati 8, 37, 39, 66, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 97, 102, 103, 105, 152,
156, 170, 172, 195
Pases 43, 216
Pavadzīmes 136
Pavēles 13, 20, 21, 22, 182
Paziņojumi 2, 173
Pieprasījumi 219
Pieteikumi 37, 40
Pilnvaras 132
Plāni 42, 75, 190
Priekšlikumi 50, 51, 93
Projekti 65
Programmas 73, 74, 75
Protokoli 6, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 26, 29, 33, 63, 192
Raksti 94, 134
Referāti 24
Reglamenti 14
Reģistri 193, 197
Rekomendācijas 12, 62, 68
Rīkojumi 4, 5, 6, 8, 20, 21, 22, 182, 194
Sarakste 23, 38, 47, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 167, 168, 169, 203, 204,
205, 206, 207
Saraksti 17, 24, 124, 137, 139, 150, 151, 153, 155, 156, 159, 184, 185, 190
Satversme 14, 28
Sertifikāti 35
Slēdzieni 40, 65, 192
Statūti 14, 25
Stenogrammas 24
Sūdzības 50, 51
Tabulas 140
Tāmes 65
Telegrammas 54
Uzdevumi 7
Uzziņas 8, 76, 77
Ziņas 177
Ziņojumi 3, 76, 77, 176, 198
Žurnāli 21, 27, 30, 34, 46, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 116, 125, 132, 133,
143, 147, 148, 179, 181, 191, 201, 208, 209, 210, 213, 218
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts arhīvu ģenerāldirekcija Veids: rīkojums Numurs: 4Pieņemts: 23.01.1997.Stājas spēkā: 23.01.1997.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 38/39, 06.02.1997.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
29554
23.01.1997
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva