Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr.SN/2015/3

Carnikavā 2015.gada 18.februārī
Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2015.gada 18.februāra lēmumu (prot. Nr.3, 22.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība izsniedz atļauju pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.

2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā (turpmāk – Atļauja) pieņem Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs.

II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība

3. Lai saņemtu Atļauju, komersantam Carnikavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai Carnikavas pašvaldības pakalpojumu portālā internetā (www.pakalpojumi.carnikava.lv) jāiesniedz pieteikums, kuru parakstījusi komersanta atbildīgā amatpersona un kurā jānorāda:

3.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs;

3.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms un/vai absolūtā alkohola daudzums;

3.3. ražošanas vieta (adrese).

4. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:

4.1. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;

4.2. telpu plānu u.c. dokumentus, kas raksturo ražošanas vietu.

III. Atļaujas izsniegšanas kārtība

5. Atļauju (Atļaujas paraugs pielikums Nr.1) izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.

6. Atļauja netiek izsniegta, ja:

6.1. komersants nav iesniedzis visus noteikumu 4.punktā minētos dokumentus;

6.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

6.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;

6.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:

6.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas teritorijā un ne tuvāk kā 300 (trīs simti) metri no šīm ēkām vai teritorijās;

6.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;

6.4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā;

6.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

7. Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Atļauju vai atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

8. Atteikumu izsniegt Atļauju var apstrīdēt Carnikavas novada pašvaldības izpilddirektoram viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas.

IV. Atļaujas anulēšana

9. Izsniegtā Atļauja var tikt anulēta šādos gadījumos:

9.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

9.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;

9.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā vietā;

9.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

10. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.

V. Noslēguma jautājums

11. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Carnikavas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica

Pielikums

Carnikavas novada pašvaldības
2015.gada 18.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/3
ATĻAUJA
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI CARNIKAVAS NOVADĀ

Carnikavā, Carnikavas novadā

____.____._____   Nr._____

Carnikavas novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļa izsniedz atļauju:

Komersanta nosaukums un juridiskā adrese:

Komersanta reģistrācijas apliecības Nr.:

Ražošanas vieta:

Ražošanas veids:

Atļauja derīga:

Atļauja izsniegta saskaņā ar Carnikavas novada pašvaldības 2015.gada 18.februāra saistošo noteikumu Nr.SN/2015/3 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā" 2.punktu.

Amats /paraksts/ V.Uzvārds
Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2015/3 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Carnikavas novadā" projektam
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta satura izklāsts Tiesiskais regulējums – Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otrā daļa, 3.panta 13 daļa. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība izsniedz atļauju pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.pants nosaka vietējās pašvaldības tiesības alkoholisko dzērienu apritē. Ja vietējā pašvaldība izdod atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, tā izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā komersants ir tiesīgs saņemt minēto atļauju.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Projekts nerada ietekmi uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi ļauj komersantiem saņemt atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, tādējādi veikt saimniecisko darbību.
5. Informācijas par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Komersants par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Carnikavas novada pašvaldībā.
6. Konsultācijas ar privātpersonām Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie iekļauti saistošajos noteikumos.

Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D.Jurēvica
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Carnikavas novada domeVeids: saistošie noteikumiNumurs: SN/2015/3Pieņemts: 18.02.2015.Stājas spēkā: 26.03.2015. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Carnikavas novada vēstis", 25.03.2015.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
273147
26.03.2015
424
0
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)