Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.496

Rīgā 2012.gada 24.jūlijā (prot. Nr.41 35.§)
Noteikumi par kvalifikācijas prasībām personām, kas sagatavo civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļus un lidojumu nodrošināšanas darbiniekus
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
31.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kvalifikācijas prasības personām, kas ir tiesīgas sagatavot civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļus un lidojumu nodrošināšanas darbiniekus.

2. Noteikumi attiecināmi uz:

2.1. civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktoriem;

2.2. lidojumu nodrošināšanas darbinieku sagatavošanas instruktoriem.

3. Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktorus un lidojumu nodrošināšanas darbinieku sagatavošanas instruktorus sertificē valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra).

4. Persona var iegūt civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora kvalifikāciju šādās jomās:

4.1. civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu darba optimizācija;

4.2. civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu drošības un ārkārtas procedūras;

4.3. personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām apkalpošana.

II. Kvalifikācijas prasības civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktoriem

5. Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora kvalifikāciju var iegūt persona, kas:

5.1. pabeigusi kursu par mācību metodiku;

5.2. ieguvusi divu gadu pieredzi civilās aviācijas jomā.

6. Šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētais kurss satur vismaz šādus tematus:

6.1. mācību metodika;

6.2. kursa programmas izveide.

7. Šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētā mācību metodika satur prasmju novērtēšanas metodiku, ja pretendents vēlas iegūt civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora kvalifikāciju civilās aviācijas gaisa kuģa lidojumu drošības un ārkārtas procedūru jomā un personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām apkalpošanas jomā.

8. Papildus šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām persona, kas pretendē uz civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora kvalifikāciju civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu darba optimizācijas jomā, atbilst šādām prasībām:

8.1. ir pabeigusi kursu par cilvēka spējām un ierobežojumiem aviācijā;

8.2. ir pabeigusi specializētu civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu darba optimizācijas instruktoru kursu.

9. Šo noteikumu 8.1.apakšpunktā minētais kurss satur vismaz šādus tematus:

9.1. ievads jautājumos par cilvēka spējām un ierobežojumiem aviācijā;

9.2. parciālā spiediena ietekme uz cilvēka organismu (asinsrites sistēma, elpošanas orgānu sistēma, nervu sistēma, vestibulārā sistēma, redze, dzirde);

9.3. nogurums un tā ietekme;

9.4. higiēna;

9.5. iespējamā intoksikācija un tās sekas;

9.6. stress un tā vadība;

9.7. informācijas iegūšana un apstrāde;

9.8. lēmumu pieņemšana un rīcība.

10. Papildus šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām persona, kas pretendē uz civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora kvalifikāciju lidojumu drošības un ārkārtas procedūru jomā, ja tai ir atbilstoša šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētā pieredze, iegūst tiesības civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanai par vismaz vienu šādu tematu:

10.1. civilās aviācijas darbību reglamentējošie normatīvie akti un ekspluatanta prasības, kas attiecas uz civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu pienākumiem un atbildību;

10.2. izdzīvošana uz ūdens, polārajos apgabalos, tuksnesī un džungļos;

10.3. uguns dzēšana un darbība dūmos, izmantojot ugunsdzēšanas aprīkojumu un aizsargiekārtas, kas pieejamas gaisa kuģī;

10.4. darbs ar pasažieriem, pūļa kontrole un gaisa kuģa salona uzraudzība;

10.5. lidojumu apkalpes savstarpējā saziņa;

10.6. disciplīna un atbildība;

10.7. avārijas trapa lietošana;

10.8. gaisa kuģa durvju un izeju ekspluatācija;

10.9. ikdienas, avārijas situāciju un gaisa kuģa evakuācijas procedūras;

10.10. lidojumu apkalpes darbnespēja (lidojumu apkalpju drošības jostu, sēdekļu, skābekļa sistēmu un kontrolkaršu izmantošana);

10.11. drošības un avārijas ierīču izvietojums un lietošana;

10.12. pasažieru instruktāža un drošības demonstrējumi;

10.13. ziņošana par incidentiem, aviācijas nelaimes gadījumiem un to pārskats;

10.14. lidojumu darba laika ierobežojumi un atpūtas prasības;

10.15. civilās aviācijas gaisa kuģis un tā sistēmas, kas attiecas uz salona apkalpes locekļu pienākumiem;

10.16. gaisa kuģa virsmas apledošana.

11. Papildus šo noteikumu 5.punktā minētajām prasībām persona, kas pretendē uz civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora kvalifikāciju personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām apkalpošanas jomā, ir pabeigusi instruktoru kursu, kas satur šādus tematus:

11.1. Starptautiskās Gaisa transporta asociācijas pasažieru kodi personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām atpazīšanai;

11.2. komunikācija ar personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām;

11.3. personu ar invaliditāti vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām apkalpošana un izvietojums gaisa kuģa salonā;

11.4. pasažieru instruktāža, drošības demonstrējumi, kā arī ikdienas, avārijas situāciju un gaisa kuģa evakuācijas procedūras personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

12. Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktors uztur kvalifikāciju, novadot vismaz divus kursus gadā vai reizi divos gados apmeklējot kvalifikācijai atbilstošu kursu.

III. Prasības lidojumu nodrošināšanas darbinieku sagatavošanas instruktoriem

13. Lidojumu nodrošināšanas darbinieku sagatavošanas instruktora kvalifikāciju var iegūt persona, kas:

13.1. ir ar vismaz divu gadu darba pieredzi kādā no šādiem amatiem:

13.1.1. lidojumu apkalpes loceklis;

13.1.2. meteorologs organizācijā, kas darbojas civilās aviācijas jomā;

13.1.3. gaisa satiksmes vadības dispečers;

13.1.4. lidojuma nodrošināšanas darbinieks vai darbinieku vadītājs;

13.2. pabeigusi lidojumu nodrošināšanas darbinieku sagatavošanas instruktoru kursu.

14. Šo noteikumu 13.2.apakšpunktā minētais kurss satur šādus tematus:

14.1. mācību metodika;

14.2. kursa programmas izveide;

14.3. lidojumu nodrošināšanas darbinieku pieļauto kļūdu identificēšana un analīze;

14.4. civilās aviācijas darbību reglamentējošie normatīvie akti;

14.5. gaisa kuģu masa (svars), balansa kontrole un tehniskie raksturojumi;

14.6. navigācija;

14.7. gaisa satiksmes vadība;

14.8. meteoroloģija;

14.9. bīstamo kravu pārvadājumi ar gaisa transportu;

14.10. lidojumu plānošana un to izpildes kontrole;

14.11. radiosakaru komunikācija;

14.12. cilvēka spējas un ierobežojumi;

14.13. aviācijas drošība (ārkārtas situācijas).

15. Lidojumu nodrošināšanas darbinieku sagatavošanas instruktors uztur kvalifikāciju, novadot vismaz divus kursus gadā vai reizi divos gados apmeklējot lidojumu nodrošināšanas darbinieku sagatavošanas kursu.

IV. Sertificēšana un uzraudzība

16. Persona, kas vēlas saņemt civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora sertifikātu, rakstiski iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu (1.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

16.1. apliecinājumu par attiecīgu kursu apguvi;

16.2. darba pieredzi apliecinošu dokumentu.

17. Persona, kas vēlas saņemt lidojumu nodrošināšanas darbinieku sagatavošanas instruktora sertifikātu, rakstiski iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu (2.pielikums). Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

17.1. apliecinājumu par attiecīgu kursu apguvi;

17.2. darba pieredzi apliecinošu dokumentu.

18. Civilās aviācijas aģentūra mēneša laikā pēc šo noteikumu 16. vai 17.punktā minētā iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt sertifikātu, ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai tie neatbilst šo noteikumu prasībām.

19. Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora vai lidojumu nodrošināšanas darbinieku sagatavošanas instruktora sertifikātu (attiecīgi 3. vai 4.pielikums) izsniedz uz nenoteiktu laiku.

20. Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktors un lidojumu nodrošināšanas darbinieku sagatavošanas instruktors pēc sertifikāta saņemšanas vismaz reizi trijos gados nosūta Civilās aviācijas aģentūrai informāciju par šo noteikumu 12. un 15.punktā minēto prasību izpildi.

21. Civilās aviācijas aģentūra var pieņemt lēmumu anulēt instruktora sertifikātu, ja noteiktajā termiņā nav izpildītas šo noteikumu 20.punktā minētās prasības.

V. Noslēguma jautājums

22. Personām, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai vismaz divus gadus ir pildījušas civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora vai lidojumu nodrošināšanas darbinieku sagatavošanas instruktora pienākumus, Civilās aviācijas aģentūra izsniedz instruktora sertifikātu, ja saņemts personas iesniegums un dokumenti, kas apliecina personas darba pieredzi un atbilstību šo noteikumu 12. un 15.punktā minētajām prasībām.

Ministru prezidenta vietā – labklājības ministre I.Viņķele

Satiksmes ministra vietā – aizsardzības ministrs A.Pabriks
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.496
Iesniegums civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora sertifikāta saņemšanai
(1) Vārds (2) Uzvārds
(3) Personas kods

-

(4) Dzimšanas datums

_______________________________________________

(5) Kontaktinformācija:

Deklarētās dzīvesvietas adrese ____________________________________________________________________________________

Tālrunis __________________________________

E-pasts __________________________________

(6) Pretendents vēlas saņemt civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļa sagatavošanas instruktora kvalifikāciju šādās jomās:
1. Civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu darba optimizācija*  
2. Lidojumu drošības un ārkārtas procedūras**  

3. Personu ar invaliditāti un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām apkalpošana***

 
(7) Pretendents, kurš vēlas saņemt civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora kvalifikāciju lidojumu drošības un ārkārtas procedūru jomā, kvalificējas vismaz viena šāda temata mācīšanai un (vai) pārbaudei:

Mācības

Pārbaudes

1. Civilās aviācijas darbību reglamentējošie normatīvie akti un ekspluatanta prasības, kas attiecas uz gaisa kuģa salona apkalpes locekļu pienākumiem un atbildību

2. Izdzīvošana uz ūdens, polārajos apgabalos, tuksnesī un džungļos

3. Uguns dzēšana un darbība dūmos, izmantojot ugunsdzēšanas aprīkojumu uz aizsargiekārtas, kas pieejamas gaisa kuģī

4. Darbs ar pasažieriem, pūļa vadība un gaisa kuģa salona uzraudzība

5. Saziņa

6. Disciplīna un atbildība

7. Avārijas trapa lietošana

8. Gaisa kuģa durvju un izeju ekspluatācija

9. Ikdienas, avārijas situāciju un gaisa kuģa evakuācijas procedūras

10. Lidojumu apkalpes darbnespēja (lidojumu apkalpju drošības jostu, sēdekļu, skābekļa sistēmu un kontrolkaršu izmantošana)

11. Drošības un avārijas ierīču izvietojums un lietošana

12. Pasažieru instruktāža un drošības demonstrējumi

13. Ziņošana par incidentiem, aviācijas nelaimes gadījumiem un to pārskats

14. Lidojumu darba laika ierobežojumi un atpūta

15. Gaisa kuģis un tā sistēmas, kas attiecas uz salona apkalpes locekļu pienākumiem

16. Gaisa kuģa virsmas apledošana

(8) Apliecinājums, ka pretendents ir pabeidzis kursu par mācību metodiku (apliecinājumā ietver kursā iekļauto tematu atšifrējumu)

Izsniegšanas datums _________________________

Izdevējs _____________________________________________________________________________________________

(9) Apliecinājums, ka pretendents ir ieguvis divus gadus ilgu pieredzi civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļa darbā vai divus gadus ilgu pieredzi aviācijā konkrētam tematam atbilstošajā jomā

Izsniegšanas datums _________________________

Izdevējs _____________________________________________________________________________________________

(10) Apliecinājums, ka pretendents ir pabeidzis kursu par cilvēka veiktspējām un ierobežojumiem (apliecinājumā ietver kursā iekļauto tematu atšifrējumu)

Izsniegšanas datums _________________________

Izdevējs _____________________________________________________________________________________________

(11) Apliecinājums, ka pretendents ir pabeidzis civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu darba optimizācijas instruktoru kursu

Izsniegšanas datums _________________________

Izdevējs _____________________________________________________________________________________________

(12) Apliecinājums, ka pretendents ir pabeidzis specializētu instruktoru kursu darbam ar personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

Izsniegšanas datums _________________________

Izdevējs _____________________________________________________________________________________________

(13) Citi apliecinājumi

_______________________________________________________________________________________________________________

Izsniegšanas datums _________________________

Izdevējs _____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Izsniegšanas datums _________________________

Izdevējs _____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Izsniegšanas datums _________________________

Izdevējs _____________________________________________________________________________________________

Vēlos saņemt civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sagatavošanas instruktora sertifikātu elektroniska dokumenta formā
Datums Paraksts
Piezīmes.
1. * Pretendents aizpilda iesnieguma (8), (9), (10) un (11) sadaļu.
2. ** Pretendents aizpilda iesnieguma (7), (8) un (9) sadaļu.
3. *** Pretendents aizpilda iesnieguma (8), (9) un (12) sadaļu.
4. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Satiksmes ministra vietā – aizsardzības ministrs A.Pabriks
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.496
Iesniegums lidojumu nodrošināšanas darbinieku sagatavošanas instruktora sertifikāta saņemšanai
(1) Vārds (2) Uzvārds
(3) Personas kods

-

(4) Dzimšanas datums

_______________________________________________

(5) Kontaktinformācija:

Deklarētās dzīvesvietas adrese ____________________________________________________________________________________

Tālrunis _______________________

E-pasts _______________________

(6) Apliecinājums, ka pretendents ir pabeidzis lidojumu nodrošināšanas darbinieku sagatavošanas instruktoru kursu (apliecinājumā ietver kursā iekļauto tematu atšifrējumu)

Izsniegšanas datums _______________________

Izdevējs _____________________________________________________________________________________________

(7) Apliecinājums, ka pretendentam ir vismaz divus gadus ilga pieredze lidojumu apkalpes, gaisa satiksmes vadības dispečera, meteorologa vai lidojumu nodrošināšanas darbinieku vadītāja darbā

Izsniegšanas datums _______________________

Izdevējs _____________________________________________________________________________________________

(8) Citi apliecinājumi:

_______________________________________________________________________________________________________________

Izsniegšanas datums _______________________

Izdevējs _____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Izsniegšanas datums _______________________

Izdevējs _____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Izsniegšanas datums _______________________

Izdevējs _____________________________________________________________________________________________

Vēlos saņemt lidojumu nodrošināšanas darbinieku sagatavošanas instruktora sertifikātu elektroniska dokumenta formā
Datums Paraksts
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Satiksmes ministra vietā – aizsardzības ministrs A.Pabriks
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.496
Sertifikāta paraugs

(A4 formāta lapa)

Satiksmes ministra vietā – aizsardzības ministrs A.Pabriks
4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.jūlija noteikumiem Nr.496
Sertifikāta paraugs

(A4 formāta lapa)

Satiksmes ministra vietā – aizsardzības ministrs A.Pabriks
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 496Pieņemts: 24.07.2012.Stājas spēkā: 27.07.2012. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 117 (4720), 26.07.2012.OP numurs: 2012/117.3
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācijas / Tiesību aktu projekti
250459
27.07.2012
87
0
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)