Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1038

Rīgā 2006.gada 19.decembrī (prot. Nr.68 45.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumos Nr.347 "Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai"

Izdarīt Ministru kabineta 2000.gada 3.oktobra noteikumos Nr.347 "Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai" (Latvijas Vēstnesis, 2000, 350./352.nr.; 2001, 143.nr.; 2002, 122.nr.; 2003, 111.nr.; 2004, 124.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.4.1 apakš­punktu šādā redakcijā:

"2.4.1 akadēmiskās izglītības (bakalaura) studiju programmas mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē, ja divu gadu laikā pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas pedagoga amatā tiek uzsāktas studijas skolotāju izglītības programmā;".

2. Izteikt 2.5., 2.6., 2.7. un 2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.5. profesionālās pilnveides izglītības programmas (pedagoģiskās izglītības kursu apjoms - vismaz 320 kontaktstundas), pēc kuru apguves tiek izsniegts sertifikāts, ja personai ir profesionālā vidējā izglītība (vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim) vai augstākā izglītība un persona strādā profesionālās izglītības vai profesionālās ievirzes izglītības iestādē;

2.6. tālākizglītības programmas, pēc kuru apguves tiek izsniegts sertifikāts par tiesībām īstenot pirmsskolas izglītības programmu, ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai:

2.6.1. pedagoģiskā darba stāžs ir vismaz seši gadi pirmsskolas izglītības pakāpē, kā arī iepriekš ir iegūta profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja (pasniedzēja) kvalifikācija;

2.6.2. ir iegūta pamatizglītības 1.- 4.klases skolotāja kvalifikācija;

2.7. profesionālās pilnveides programmas par inovācijām augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā 160 akadēmisko stundu apjomā (tajā skaitā vismaz 60 kontaktstundas) līdz ievēlēšanas termiņa beigām akadēmiskajā amatā;

2.8. tālākizglītības programmas, pēc kuru apguves tiek izsniegts sertifikāts:

2.8.1. cita vispārējās izglītības mācību priekšmeta mācīšanai (ar mazu stundu skaitu - 105 stundas un mazāk vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības pakāpē), ja iepriekš ir iegūta profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja kvalifikācija mācību priekšmetam atbilstošā tematiskajā jomā;

2.8.2. vispārējās izglītības mācību priekšmeta mācīšanai (ar mazu stundu skaitu - 105 stundas un mazāk vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības pakāpē), ja iepriekš ir iegūta augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē;".

3. Svītrot 2.12.apakšpunkta ievaddaļā vārdus:

3.1. "Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā";

3.2. "izglītības un zinātnes ministra apstiprināta parauga".

4. Svītrot 2.13.apakšpunktā vārdus:

4.1. "pedagoģijā Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā";

4.2. "izglītības un zinātnes ministra apstiprināta parauga".

5. Svītrot 2.14.apakšpunktā vārdus:

5.1. "pedagoģijā Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā";

5.2. "izglītības un zinātnes ministra apstiprināta parauga".

6. Svītrot 2.16.apakšpunktā vārdus:

6.1. "Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktā kārtībā";

6.2. "izglītības un zinātnes ministra apstiprināta parauga".

7. Papildināt noteikumus ar 2.17.apakš­punktu šādā redakcijā:

"2.17. tālākizglītības programmas, pēc kuru apguves tiek izsniegts sertifikāts mājturības/mājsaimniecības priekšmeta skolotājiem, ja personai ir profesionālā vidējā izglītība (vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim) vai augstākā izglītība."

8. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Prasības pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai noteiktas šo noteikumu pielikumā atbilstoši noteiktai izglītības pakāpei (izņemot skolotāja logopēda, izglītības psihologa, mūzikas skolotāja, sporta skolotāja, svešvalodas skolotāja, vizuālās mākslas skolotāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja (tajā skaitā mazākumtautību izglītības programmās), speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju), pedagoga profesijai un amatam."

9. Papildināt noteikumus ar 4.5. un 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. ar 2008.gada 1.septembri - attiecībā uz izglītības psihologiem;

4.6. ar 2007.gada 1.septembri - attiecībā uz pamatizglītības sociālo zinību un dabaszinību skolotājiem."

10. Papildināt noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Šo noteikumu 2.9. un 2.10.apakš­punkts attiecas uz pedagogiem, kuri tālāk­izglītības programmas apguva līdz 2006.gada 1.septembrim."

11. Izteikt pielikuma otrās ailes nosaukumu šādā redakcijā:

"Izglītības pakāpe un pedagoga profesijas vai amata nosaukums".

12. Izteikt pielikuma 1.1. un 1.2.apakš­punktu šādā redakcijā:

"1.1.

pirmsskolas izglītības pedagogs

profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas skolotāja vai 1.-4.klases skolotāja kvalifikācija un šo noteikumu 2.6.apakšpunktā noteiktā tālākizglītība

1.2.

pirmsskolas speciālās izglītības pedagogs

profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība, skolotāja kvalifikācija konkrētā speciālās izglītības novirzienā vai gada laikā pēc speciālās izglītības pedagoga stāšanās amatā uzsākta šo noteikumu 2.16.apakšpunktā noteiktā tālākizglītība"

13. Izteikt pielikuma 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3.

speciālās izglītības pedagogs

profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja (pasniedzēja) kvalifikācija konkrētā speciālās izglītības novirzienā vai gada laikā pēc speciālās izglītības pedagoga stāšanās amatā uzsākta šo noteikumu 2.12.apakšpunktā noteiktā tālāk­izglītība"

14. Izteikt pielikuma 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3.

speciālās izglītības pedagogs

profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja (pasniedzēja) kvalifikācija konkrētā speciālās izglītības novirzienā vai gada laikā pēc speciālās izglītības pedagoga stāšanās amatā uzsākta šo noteikumu 2.12.apakšpunktā noteiktā tālāk­izglītība"

15. Izteikt pielikuma 4.punktu šādā redakcijā:

"4.

Augstākās izglītības pakāpe:

augstākās izglītības pedagogi

profesionālās pilnveides programmas par inovācijām augstākās izglītības sistēmā, augstskolu didaktikā vai izglītības darba vadībā 160 akadēmisko stundu apjomā (tajā skaitā - vismaz 60 kontaktstundas) līdz ievēlēšanas termiņa beigām akadēmiskajā amatā**"

16. Papildināt pielikumu ar 7., 8., 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"7.

Izglītības iestādes vadītājs (direktors), vadītāja vietnieks, struktūrvienības vadītājs, struktūrvienības vadītāja vietnieks un izglītības metodiķis:

7.1.

pirmsskolas izglītības iestādē

profesionālā augstākā pedagoģiskā izglītība, pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikācija vai šo noteikumu 2.6.apakšpunktā noteiktā tālākizglītība

7.2.

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādē

augstākā pedagoģiskā izglītība

7.3.

profesionālās izglītības (tajā skaitā profesionālās tālāk­izglītības un profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai horeogrāfijas izglītības) iestādē

augstākā pedagoģiskā (akadēmiskā vai profesionālā) izglītība vai augstākā izglītība (akadēmiskā vai profesionālā) nozarē un šo noteikumu 2.5.apakšpunktā noteiktā pedagoģiskā izglītība vai izglītība, kas iegūta programmās, kuras minētas pielikuma 1.piezīmē

8.

Izglītības psihologs

akadēmiskā vai profesionālā (bakalaura, maģistra) augstākā izglītība un praktiskā psihologa profesionālā kvalifikācija vai bakalaura vai maģistra darba (diplomdarba) tēma ir saistīta ar izglītības psiholoģiju

9.

Izglītības iestādes bibliotekārs:

9.1.

vispārējās izglītības iestādē

augstākā izglītība bibliotēku darba jomā vai pielikuma
3.1.apakšpunktā noteiktās prasības un tālākizglītība bibliotēku darba jomā

9.2.

profesionālās izglītības (tajā skaitā profesionālās tālākizglītības) iestādē

augstākā izglītība bibliotēku darba jomā vai pielikuma
3.2.apakšpunktā noteiktās prasības un tālākizglītība bibliotēku darba jomā

9.3.

profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas vai horeogrāfijas izglītības iestādē

augstākā izglītība bibliotēku darba jomā vai pielikuma
5.1.apakšpunktā noteiktās prasības un tālākizglītība bibliotēku darba jomā

10.

Internāta vai dienesta viesnīcas skolotājs:

10.1.

vispārējās izglītības iestādē

vispārējās izglītības pedagogam noteiktās prasības vai sociālā pedagoga kvalifikācija

10.2.

profesionālās izglītības iestādē

profesionālās izglītības pedagogam noteiktās prasības vai sociālā pedagoga kvalifikācija"

17. Izteikt pielikuma 2.piezīmi šādā redakcijā:

"2. Pielikuma 2.2. un 3.2.apakšpunktā noteiktā nepieciešamā pedagoģiskā izglītība nav attiecināma uz prakses vadītājiem prakses vietā un pedagogiem, kuri īsteno profesionālās izglītības programmas blakus darba vietā, nodrošinot izglītojamajiem speciālo zināšanu un prasmju apguvi profesijā, un kuru darba slodze ir mazāka par 480 pedagoģiskā darba stundām gadā."

18. Papildināt pielikuma piezīmes ar 3.piezīmi šādā redakcijā:

"3. **Augstākās izglītības pedagogu profesionālā pilnveide var ietvert profesionālās pilnveides mērķim atbilstošu starptautisko mobilitāti, piedalīšanos konferencēs un semināros, ko apliecina iesniegtie dokumenti."

Ministru prezidenta vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs A.Štokenbergs

Izglītības un zinātnes ministre B.Rivža
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1038Pieņemts: 19.12.2006.Stājas spēkā: 30.12.2006.Zaudē spēku: 19.07.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 207 (3575), 29.12.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
150737
30.12.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva