Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.300

Rīgā 2006.gada 18.aprīlī (prot. Nr.22 27.§)
Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai paredzētās neiepakotās šķidrās eļļas un tauku pārvadāšanai pa jūru
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka obligātās nekaitīguma prasības pārtikai paredzētās neiepakotās šķidrās eļļas un tauku pārvadāšanai pa jūru.

2. Noteikumu ievērošanu kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests.

3. Neiepakotu šķidro eļļu un taukus (turpmāk - eļļa un tauki), kas pirms izmantošanas pārtikā tiek pārstrādāti, atļauts pārvadāt tvertnē, kura paredzēta ne tikai pārtikas pārvadāšanai, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

3.1. tvertne izgatavota no nerūsējošā tērauda vai apstrādāta ar epoksīdsveķiem vai to tehnisko ekvivalentu un iepriekšējā reizē pirms eļļas un tauku pārvadāšanas kravas tvertnē ir pārvadāta pārtika vai šo noteikumu pielikumā minētās vielas;

3.2. tvertne nav izgatavota no nerūsējošā tērauda vai apstrādāta ar šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajiem materiāliem, bet trijās iepriekšējās reizēs pirms eļļas un tauku pārvadāšanas kravas tvertnē ir pārvadāta pārtika vai šo noteikumu pielikumā minētās vielas.

4. Eļļu un taukus, kas pirms izmantošanas pārtikā netiek pārstrādāti, atļauts pārvadāt tvertnē, kura paredzēta ne tikai pārtikas pārvadāšanai, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

4.1. tvertne izgatavota no nerūsējoša tērauda vai apstrādāta ar epoksīd­sveķiem vai to tehnisko ekvivalentu;

4.2. trijās iepriekšējās reizēs pirms eļļas un tauku pārvadāšanas kravas tvertnē ir pārvadāta pārtika.

5. Lai nodrošinātu tvertņu tīrību, pirms pārtikai paredzētās eļļas vai tauku pārvadāšanas pa jūru kuģa kravas tvertnes iztīra. To rakstiski apliecina par tīrīšanu atbildīgā persona, norādot tīrīšanas veidu un izmantotos līdzekļus.

6. Jūras kuģa kapteinis, kura vadītā kuģa kravas tvertnēs pārvadā eļļu un taukus, saglabā dokumentus, kas apliecina iepriekšējo triju pārvadājumu saturu un veikto kravas tvertņu tīrīšanu.

7. Ja eļļa un tauki pārvadāšanas laikā tiek pārkrauti citā jūras kuģī, kravas saņēmēja kuģa kapteinis papildus šo noteikumu 6.punktā noteiktajām prasībām saglabā arī dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 3. un 4.punktā minēto prasību izpildi.

8. Jūras kuģa kapteinis, kura vadītā kuģa kravas tvertnēs pārvadā eļļu un taukus, pēc Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas pieprasījuma uzrāda šo noteikumu 6. un 7.punktā minētos dokumentus.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Komisijas 2004.gada 15.janvāra Direktīvas 2004/4/EK, ar ko groza Direktīvu 96/3/EK, piešķirot atkāpi no atsevišķiem noteikumiem Padomes Direktīvā 93/43/EEK par pārtikas produktu higiēnu attiecībā uz nefasētu šķidro eļļu un tauku pārvadāšanu pa jūru;

2) Komisijas 1996.gada 26.janvāra Direktīvas 96/3/EK, ar ko piešķir atkāpi no konkrētiem nosacījumiem Padomes Direktīvā 93/43/EEK par pārtikas produktu higiēnu attiecībā uz nefasētu šķidro eļļu un tauku pārvadāšanu pa jūru.

Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs A.Slakteris

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.aprīļa noteikumiem Nr.300
Vielas, kuras drīkst vest jūras kuģu kravu tvertnēs pirms pārtikai paredzētās eļļas un tauku pārvadāšanas

Nr.
p.k.

Vielas vai vielu grupas nosaukums (sinonīms)

CAS numurs

1

2

3

1.

Etiķskābe

64-19-7

2.

Acetanhidrīds (etiķskābes anhidrīds)

108-24-7

3.

Acetons (dimetilketons; 2-propanons)

67-64-1

4.

Skābās eļļas un taukskābju destilāti - no augu eļļām un taukiem un (vai) to maisījumiem, dzīvnieku, jūras augu un jūras dzīvnieku taukiem un eļļām

5.

Amonija hidroksīds (amonija hidrāts; amonjaka šķīdums; amonjaka ūdens šķīdums)

1336-21-6

6.

Amonija polifosfāts

68333-79-9 10124-31-9

7.

Dzīvnieku, jūras augu un jūras dzīvnieku hidrogenētās eļļas un tauki (kas nav Indijas riekstu čaumalu eļļa un neapstrādāta taleļļa)

8.

Bišu vasks (baltais un dzeltenais)

8006-40-4 8012-89-3

9.

Benzilspirts (tikai farmaceitiskās tīrības pakāpe un reaģenta tīrības pakāpe)

100-51-6

10.

Butilacetāti (n-; sek-; terc-)

123-86-4
105-46-4
540-88-5

11.

Kalcija hlorīda šķīdums ir atļauts kā iepriekšēja krava tikai tad, ja krava, kas vesta tieši pirms tā, ir sarakstā un ja uz to neattiecas līdzīgi ierobežojumi

10043-52-4

12.

Kalcija lignosulfonāts

8061-52-7

13.

Kandelilvasks

8006-44-8

14.

Karnaubas vasks (Brazīlijas vasks)

8015-86-9

15.

Cikloheksāns (heksametilēns, heksanaftēns, heksālhidrobenzols)

110-82-7

16.

Epoksidēta sojas eļļa (ar oksirāna skābekļa saturu, ne mazāku par 7 % un ne lielāku par 8 %)

8013-07-8

17.

Etanols (etilspirts)

64-17-5

18.

Etilacetāts (etiķskābes ēteris, etiķskābes esteris, etiķa nafta)

141-78-6

19.

2-etilheksanols (2-etilheksilspirts)

104-76-7

20.

Taukskābes

21.

Arahīnskābe (eikozānskābe)

506-30-9

22.

Behenskābe (dokozānskābe)

112-85-6

23.

Sviestskābe (n-sviestskābe; butānskābe; etiletiķskābe; propilskudrskābe)

107-92-6

24.

Kaprīnskābe (n-dekānskābe)

334-48-5

25.

Kapronskābe (n-heksānskābe)

142-62-1

26.

Kaprilskābe (n-oktānskābe)

124-07-2

27.

Erukskābe (cis-13-dokozēnskābe)

112-86-7

28.

Heptoskābe (n-heptānskābe)

111-14-8

29.

Laurīnskābe (n-dodekānskābe)

143-07-7

30.

Lauroleīnskābe (dodecēnskābe)

4998-71-4

31.

Linolskābe (9,12-oktadekadiēnskābe)

60-33-3

32.

Linolēnskābe (9,12,15-oktadekatriēnskābe)

463-40-1

33.

Miristīnskābe (n-tetradekānskābe)

544-63-8

34.

Miristoleīnskābe (n-tetradecēnskābe)

544-64-9

35.

Oleīnskābe (n-oktadecēnskābe)

112-80-1

36.

Palmitīnskābe (n-heksadekānskābe)

57-10-3

37.

Palmitolīnskābe (cis-9-heksadecēnskābe)

373-49-9

38.

Pelargonskābe (n-nonānskābe)

112-05-0

39.

Rīcinoleīnskābe (cis-12-hidroksioktadec-9-ēnskābe; rīcineļļas skābe)

141-22-0

40.

Stearīnskābe (n-oktadekānskābe)

57-11-4

41.

Baldriānskābe (n-pentānskābe; baldriānskābe)

109-52-4

42.

Alifātiskie spirti

43.

Butilspirts (1-butanols; sviestskābes spirts)

71-36-3

44.

Kaproilspirts (1-heksanols; heksilspirts)

111-27-3

45.

Kaprilspirts (1-n-oktanols; heptilkarbinols)

111-87-5

46.

Cetilspirts (spirts C-16; 1-heksadekanols; cetilspirts; palmitilspirts, n-primārais heksadecilspirts)

36653-82-4

47.

Decilspirts (1-dekanols)

112-30-1

48.

Enantilspirts (1-heptanols; heptilspirts)

111-70-6

49.

Laurilspirts (n-dodekanols; dodecilspirts)

112-53-8

50.

Miristilspirts (1-tetradekanols; tetradekanols)

112-72-1

51.

Nonilspirts (1-nonanols; pelargonspirts; oktilkarbinols)

143-08-8

52.

Oleilspirts (oktadecenols)

143-28-2

53.

Stearilspirts (1-oktadekanols)

112-92-5

54.

Tridecilspirts (1-tridekanols)

27458-92-0 112-70-9

55.

Alifātisko spirtu maisījumi

56.

Laurilmiristilspirts (C12-C14)

57.

Cetilstearilspirts (C16-C18)

58.

Taukskābju esteri - jebkurš esteris, kas rodas, savienojoties jebkurai no minētajām taukskābēm ar jebkuru no minētajiem alifātiskajiem spirtiem (piemēram, butilmiristāts, oleilpalmitāts un cetilstearāts)

59.

Taukskābes metilesteri

60.

Metillaurāts (metildodekanoāts)

111-82-0

61.

Metilpalmitāts (metilheksadekanoāts)

112-39-0

62.

Metilstearāts (metiloktadekanoāts)

112-61-8

63.

Metiloleāts (metiloktadecenoāts)

112-62-9

64.

Skudrskābe (metānskābe; hidrogēnkarbonskābe)

64-18-6

65.

Glicerīns (glicerols; glicerīns)

56-81-5

66.

Glikoli

67.

Butāndiols

68.

1,3-butāndiols (1,3-butilēnglikols)

107-88-0

69.

1,4-butāndiols (1,4-butilēnglikols)

110-63-4

70.

Polipropilēnglikols (molekulmasa lielāka par 400)

25322-69-4

71.

Propilēnglikols (1,2-propilēnglikols; propān-1,2-diols; 1,2-dihidroksipropāns; monopropilēnglikols (MPG); metilglikols)

57-55-6

72.

1,3-propilēnglikols (trimetilēnglikols; 1,3-propāndiols)

504-63-2

73.

n-heptāns

142-82-5

74.

n-heksāns (tehniskās tīrības pakāpes)

110-54-3
64742-49-0

75.

Izobutilacetāts

110-19-0

76.

Izodekanols (izodecilspirts)

25339-17-7

77.

Izononanols (izononilspirts)

27458-94-2

78.

Izooktanols (izooktilspirts)

26952-21-6

79.

Izopropanols (izopropilspirts; IPA)

67-63-0

80.

Limonēns (dipentēns)

138-86-3

81.

Magnija hlorīda šķīdums

7786-30-3

82.

Metanols (metilspirts)

67-56-1

83.

Metiletilketons (2-butanons)

78-93-3

84.

Metilizobutilketons (4-metil-2-pentanons)

108-10-1

85.

Metilterciārais butilēteris (MTBE)

1634-04-4

86.

Melase

57-50-1

87.

Montānvasks

8002-53-7

88.

Parafīna vasks

8002-74-2
63231-60-7

89.

Pentāns

109-66-0

90.

Fosforskābe (ortofosforskābe)

7664-38-2

91.

Dzeramo ūdeni drīkst uzskatīt par iepriekšējo kravu tikai tad, ja krava, kas vesta tieši pirms tā, ir sarakstā un ja uz to neattiecas līdzīgi ierobežojumi

92.

Kālija hidroksīds (kaustiskais potašs) ir atļauts kā iepriekšēja krava tikai tad, ja krava, kas vesta tieši pirms tā, ir sarakstā un ja uz to neattiecas līdzīgi ierobežojumi

1310-58-3

93.

n-propilacetāts

109-60-4

94.

Propilēntetramērs

6842-15-5

95.

Propilspirts (propān-1-ols; 1-propanols)

71-23-8

96.

Nātrija hidroksīds (kaustiskā soda) ir atļauts kā iepriekšēja krava tikai tad, ja krava, kas vesta tieši pirms tā, ir sarakstā un ja uz to neattiecas līdzīgi ierobežojumi

1310-73-2

97.

Silīcija dioksīds (mikrokvarcs)

7631-86-9

98.

Nātrija silikāts (šķidrais stikls)

1344-09-8

99.

Sorbīts (D-sorbīts; heksahidrīnspirts; D-sorbīts)

50-70-4

100.

Sērskābe

7664-93-9

101.

Urīnvielas amonija nitrāta šķīdums (UAN)

102.

Vīna nogulsnes (vināzes, vinaccia, argols, vini, argil, arcilla, vīnakmens, nerafinētas vīnakmens putas, nerafinēts kālija bitartrāts)

868-14-4

103.

Baltās minerāleļļas

8042-47-5

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 300Pieņemts: 18.04.2006.Stājas spēkā: 22.04.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 64, 21.04.2006.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
133377
22.04.2006
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva