Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.139

Rīgā 2006.gada 14.februārī (prot. Nr.9 47.§)
Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 11.panta otrās daļas 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atsevišķu bīstamo ķīmisko vielu saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasības un videi kaitīgo preču sarakstu.

2. Šo noteikumu 1.pielikumā minētās videi kaitīgās preces ir aizliegts ievest Latvijā, kā arī izplatīt.

II. Polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošu iekārtu lietošana un marķēšana

3. Polihlorētos bifenilus vai polihlorētos terfenilus saturošas iekārtas ir iekārtas, kuras satur vai ir saturējušas polihlorētos bifenilus vai polihlorētos terfenilus (transformatori, kondensatori, konteineri) un kuras nav attīrītas (turpmāk - iekārta).

4. Iekārtu attīrīšana ir polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu aizstāšana ar šķidrumu, kurš nesatur polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus, kā arī citas operācijas, kas atvieglo iekārtu, materiālu vai šķidrumu pārstrādi vai apglabāšanu.

5. Iekārtas, par kurām ir pamatotas aizdomas, ka tās var saturēt polihlorētos bifenilus vai polihlorētos terfenilus, apsaimnieko tāpat kā polihlorētos bifenilus vai polihlorētos terfenilus saturošas iekārtas.

6. Ja polihlorēto bifenilu vai polihlorēto terfenilu tilpums iekārtā ir lielāks par 5dm3, iekārtas īpašnieks vai lietotājs iesniedz Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē informāciju par šādām iekārtām (2.pielikums).

7. Šo noteikumu 6.punktā minēto iekārtu īpašnieki vai lietotāji rakstiski informē Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi, ja mainījies iekārtu skaits vai polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu daudzums.

8. Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde reizi gadā apkopo šo noteikumu 6. un 7.punktā minēto informāciju par iepriekšējo gadu un nosūta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūrai. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra apkopo saņemto informāciju un nodrošina tās pieejamību sabiedrībai.

9. Līdz šo noteikumu 6.punktā minēto iekārtu attīrīšanai, sadedzināšanai vai apglabāšanai iekārtas īpašnieks vai lietotājs nodrošina iekārtu ar neizdzēšamu (iekaltu vai iegravētu) marķējumu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā noteiktajam paraugam. Marķējumu ar tādu pašu saturu iekārtas īpašnieks vai lietotājs piestiprina arī pie tās ēkas un telpas durvīm, kurā atrodas minētā iekārta.

10. Transformatorus, kuri satur vairāk nekā 0,05% (no svara) polihlorētā bifenila vai polihlorētā terfenila, attīra, līdz polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu koncentrācija ir 0,005% (no svara). Transformatorus attīra, ja to sadedzināšana vai apglabāšana rada lielāku risku cilvēku veselībai un videi. Ja transformatoros esošo vielu, kura satur polihlorētos bifenilus vai polihlorētos terfenilus, aizstāj ar aizstājējvielu, aizstājējviela nedrīkst saturēt polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus un radīt lielāku risku cilvēku veselībai un videi. Pēc attīrīšanas transformatorus marķē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 2.punktā noteiktajam paraugam. Transformatoru attīrīšana nedrīkst kavēt polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu sadedzināšanu vai apglabāšanu.

11. Persona, kas uzglabā, attīra vai pārstrādā polihlorētos bifenilus, polihlorētos terfenilus un iekārtas, reģistrē tai piegādāto polihlorēto bifenilu, polihlorēto terfenilu un iekārtu izcelsmi, raksturīgās īpašības, polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu daudzumu un saturu un izsniedz īpašniekiem un lietotājiem, kuri piegādā polihlorētos bifenilus, polihlorētos terfenilus un iekārtas, izziņu. Izziņā norāda piegādāto polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu fizikālās un ķīmiskās īpašības un daudzumu.

12. Pārstrādes vai apglabāšanas iekārtas apsaimniekotājs reģistrē informāciju par savākto, pārstrādāto un apglabāto polihlorēto bifenilu, polihlorēto terfenilu un iekārtu izcelsmi, raksturīgajām īpašībām, polihlorēto bifenilu un polihlorēto terfenilu daudzumu un saturu un reizi gadā iesniedz šo informāciju Valsts vides dienesta attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē un pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā attiecīgā iekārta atrodas.

13.Iekārtas, kurās polihlorēto bifenilu vai polihlorēto terfenilu tilpums ir mazāks nekā 5 dm3 un kuras ir citu iekārtu sastāvdaļas, pēc tam, kad tās pārtrauc izmantot, ja tas ir praktiski iespējams, atdala no attiecīgajām iekārtām, atsevišķi savāc un pārstrādā vai apglabā.

14. Aizliegts atdalīt polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus no citām vielām, lai tos atkārtoti izmantotu, kā arīuzsākt jaunu polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošu iekārtu ekspluatāciju.

15. Polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošos transformatorus var lietot tikai tādā gadījumā, ja tie atbilst tehniskajām prasībām un nenotiek polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošu šķidrumu noplūde vidē.

III. Bīstamas vielas saturošu bateriju un akumulatoru lietošana un marķēšana

(Nodaļa MK 22.09.2008. noteikumu Nr.788 redakcijā)

16. Šajā nodaļā noteiktās prasības attiecas uz visu veidu baterijām un akumulatoriem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

17. Ir atļauta visu veidu bateriju un akumulatoru laišana tirgū, izņemot:

17.1. baterijas un akumulatorus, kas satur vairāk nekā 0,0005 % dzīvsudraba (no svara) (neatkarīgi no tā, vai tie ir iekļauti ierīcēs – elektriskās vai elektro­niskās iekārtās (atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimnieko­šanu), kuras pilnībā vai daļēji darbina vai var darbināt, izmantojot baterijas vai akumulatorus), izņemot pogveida elementus, kuros dzīvsudraba saturs nepār­sniedz 2 % (no svara);

17.2. pārnēsājamas baterijas un akumulatorus (neatkarīgi no tā, vai tie ir iekļauti ierīcēs), kas satur vairāk nekā 0,002 % kadmija (no svara), izņemot pārnēsājamas baterijas un akumulatorus, ko izmanto avārijas un trauksmes sistēmās, tajā skaitā avārijas apgaismojuma nodrošināšanai, medicīnas iekārtās un bezvada elektriskajos instrumentos (jebkura rokā turama ierīce, kuru darbina, izmantojot bateriju vai akumulatoru, un kuru izmanto remontdarbos, būvniecībā vai dārzkopībā).

18. Baterijas un akumulatorus marķē saskaņā ar šo noteikumu 4.pieli­kumu.

19. Visu pārnēsājamo bateriju un akumulatoru, kā arī transportlīdzekļos vai citā pašgājējā tehnikā izmantojamo bateriju un akumulatoru marķējumā norāda to kapacitāti (jaudu).

(Punkts stājas spēkā 26.09.2009.; sk. 27. punktu)

20. Marķējuma simbols (4.pielikums) sedz 3 % no baterijas vai akumulatora lielākās virsmas (cilindriskajām daļām – 1,5 % no baterijas vai akumulatora virsmas), un tā maksimālais izmērs ir 5 x 5 cm. Ja baterijas vai akumulatora virsmas laukums ir tāds, ka simbola izmēri ir mazāki par 0,5 x 0,5 cm, katru bateriju vai akumulatoru nemarķē, bet uz tā iepakojuma iespiež 1 x 1 cm lielu simbolu.

21. Baterijas, akumulatorus un pogveida elementus, kas satur vairāk nekā 0,0005 % dzīvsudraba (pēc svara), vairāk nekā 0,002 % kadmija (pēc svara) vai vairāk nekā 0,004 % svina (pēc svara), marķē ar attiecīgā metāla apzīmējumu:

22.1. dzīvsudrabs – Hg;

22.2. kadmijs – Cd;

22.3. svins – Pb.

22. Šo noteikumu 21.punktā minēto marķējumu iespiež zem šo noteikumu 4.pielikumā minētā marķējuma simbola, nodrošinot, lai tā izmērs būtu ne mazāks kā viena ceturtā daļa no laukuma, kuru aizņem šo noteikumu 4.pielikumā minētais marķējuma simbols.

23. Bateriju vai akumulatoru ražotājs nodrošina bateriju vai akumulatoru lietotājam informāciju par šo noteikumu 21.punktā un 4.pielikumā minētā marķējuma nozīmi.

24. Marķējumu iespiež tā, lai tas būtu salasāms, skaidrs un neizdzēšams.

24.1 Baterijas un akumulatorus nedrīkst ievietot iekārtās, ja pēc izlieto­šanas lietotājs tos nevar viegli izņemt. Iekārtām, kurās ir ievietotas baterijas vai akumulatori, pievieno instrukciju, kurā norādīta informācija par iekārtās ievietoto bateriju un akumulatoru veidu, kā arī par bateriju un akumulatoru drošu izņemšanu.

24.2 Šo noteikumu 24.1 punktā minētās prasības neattiecas uz tādām bate­rijām un akumulatoriem, kas ir pastāvīgi piestiprināti pie iekārtām, kuras tiek izmantotas drošības, rūpniecības, medicīnas vai informācijas tehnoloģiju jomā, lai nodrošinātu pastāvīgu strāvas plūsmu attiecīgajās iekārtās.

IV. Noslēguma jautājumi

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumus Nr.117 "Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 46.nr.).

26. Noteikumu II nodaļā minētās iekārtas attīra vai apglabā un tajās esošos polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus sadedzina vai apglabā līdz 2010.gada 31.decembrim.

27. Šo noteikumu 19.punkts stājas spēkā 2009.gada 26.septembrī.

(MK 22.09.2008. noteikumu Nr.788 redakcijā)

28. Baterijas un akumulatorus, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, nelaiž tirgū. Baterijas un akumulatorus, kas neatbilst šo noteikumu prasībām un kas laisti tirgū pēc 2008.gada 26.septembra, izņem no tirgus.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.800 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 22.09.2008. noteikumu Nr.788 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.800)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1996.gada 16.septembra Direktīvas 96/59/EK par polihlorbi­fenilu un polihlorterfenilu deponēšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 6.septembra Direktīvas 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīvas 2008/103/EK, ar ko Direktīvu 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem groza attiecībā uz bateriju un akumulatoru laišanu tirgū.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.139
Videi kaitīgās preces

(Pielikums MK 22.09.2008. noteikumu Nr.788 redakcijā)

1. Visas baterijas un akumulatori, kas satur vairāk nekā 0,0005 % dzīv­sudraba (no svara) (neatkarīgi no tā, vai tie ir iekļauti ierīcēs), izņemot pogveida elementus, kuros dzīvsudraba saturs nepārsniedz 2 % (no svara).

2. Pārnēsājamas baterijas un akumulatori, kas satur vairāk nekā 0,002 % kadmija (no svara) (neatkarīgi no tā, vai tie ir iekļauti ierīcēs), izņemot baterijas un akumulatorus, ko izmanto avārijas un trauksmes sistēmās (tajā skaitā avārijas apgaismojuma nodrošināšanai), medicīnas iekārtās un bezvada elektriskajos ins­trumentos.

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.139
Informācija par polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošām iekārtām
03.JPG (49430 bytes)
Vides ministrs R.Vējonis
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.139
Polihlorētos bifenilus un polihlorētos terfenilus saturošu iekārtu marķējuma paraugi
04.JPG (54694 bytes)
Vides ministrs R.Vējonis
4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 14.februāra noteikumiem Nr.139
Bateriju un akumulatoru marķēšanai izmantojamais simbols

(par bateriju un akumulatoru atsevišķu savākšanu)

(Pielikums MK 22.09.2008. noteikumu Nr.788 redakcijā)

Lai norādītu, ka visas baterijas vai akumulatori savācami atsevišķi, to marķējumā lieto zīmējumā attēloto simbolu:

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 139Pieņemts: 14.02.2006.Stājas spēkā: 18.02.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 17.02.2006.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
128396
{"selected":{"value":"26.09.2009","content":"<font class='s-1'>26.09.2009.-26.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.08.2015","iso_value":"2015\/08\/08","content":"<font class='s-1'>08.08.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"27.01.2012","iso_value":"2012\/01\/27","content":"<font class='s-1'>27.01.2012.-07.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.09.2009","iso_value":"2009\/09\/26","content":"<font class='s-1'>26.09.2009.-26.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2009","iso_value":"2009\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-25.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2008","iso_value":"2008\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2008.-28.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.02.2006","iso_value":"2006\/02\/18","content":"<font class='s-1'>18.02.2006.-02.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
26.09.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva