Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.402

Rīgā 2005.gada 7.jūnijā (prot. Nr.34 33.§)
Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 40.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka reklāmas objektu vai informācijas objektu izvieto­šanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana.

2. Noteikumi neattiecas uz reklāmām:

2.1. kas izvietotas uz ēkām;

2.2. ko izvieto valsts akciju sabiedrība “Ceļu satiksmes drošības direkcija” ceļu satiksmes drošības kampaņu ietvaros.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.971 redakcijā)

II. Reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana

3. Reklāmas objekti (reklāmas objekti ir jebkuras formas vai jebkura veida priekšmeti, konstrukcijas vai būves, kas speciāli veidotas reklāmas izvietošanai) un informācijas objekti (norādes, zīmes vai citi tamlīdzīgi līdzekļi, kas nav paredzēti satiksmes organizēšanai un neatbilst satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem, kuru izvietošanu nosaka attiecīgs valsts standarts) nedrīkst:

3.1. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, kā arī pasliktināt to redzamību un uztveršanu;

3.2. apžilbināt transportlīdzekļu vadītājus;

3.3. ierobežot transportlīdzekļu vadītājiem redzamību krustojumos vai izbraukšanas vietās uz ceļa no blakus teritorijām;

3.4. atrasties uz viena balsta ar satiksmes organizācijas tehnisko līdzekli.

4. Informācijas objektā vienā plaknē nedrīkst būt vairāk par 30 vārdiem vai atsevišķiem simboliem, vai atsevišķiem attēliem, vai atsevišķām skaitļu kombi­nācijām.

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.971)

III. Reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana ārpus apdzīvotām vietām

5. Reklāmas objektus izvieto:

5.1. ne tuvāk par 50 metriem no autoceļa klātnes šķautnes, ja reklāmas objekts netiek novietots paralēli ceļa asij, un ne tuvāk par 30 metriem no autoceļa klātnes šķautnes, ja reklāmas objekts tiek novietots paralēli ceļa asij;

5.2. ja ceļa posmā atļautais braukšanas ātrums ir 70 km/h vai mazāks, reklāmas objektu atļauts izvietot perpendikulāri ceļa asij ne tuvāk par 30 metriem no autoceļa klātnes šķautnes;

5.3. autoceļam piegulošajā stāvvietā, atpūtas vietā vai degvielas uzpildes stacijā – ne vairāk kā divus reklāmas objektus un ne tuvāk par 10 metriem no autoceļa brauktuves malas.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.971 redakcijā)

6. Attālums starp reklāmas objektiem vienā ceļa pusē ir vismaz 500 metru, ja reklāmas objekts ir novietots ne tuvāk par 30 metriem no autoceļa klātnes šķautnes. Attālums starp reklāmas objektiem vienā ceļa pusē ir vismaz 250 metru, ja reklāmas objekts ir novietots ne tuvāk par 50 metriem no autoceļa klātnes šķautnes.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.971 redakcijā)

7. Informācijas objektus izvieto:

7.1. pie valsts galvenajiem autoceļiem, kā arī pie autoceļiem, kur dien­nakts vidējā satiksmes intensitāte pārsniedz 3000 automašīnas diennaktī,– pie nobrauktuves uz objektu perpendikulāri tā autoceļa asij, no kura nogriežas, ne tuvāk par 10 metriem no autoceļa klātnes šķautnes un ne tuvāk par 2 metriem no nobrauktuves klātnes šķautnes, bet ne tālāk par 20 metriem no nobrauktuves klātnes šķautnes;

7.2. pie autoceļiem, kur diennakts vidējā satiksmes intensitāte nepārsniedz 3000 automašīnas diennaktī, – pie nobrauktuves uz objektu perpendikulāri tā autoceļa asij, no kura nogriežas, ne tuvāk par 2 metriem no autoceļa klātnes šķautnes un ne tuvāk par 2 metriem no nobrauktuves klātnes šķautnes, bet ne tālāk par 20 metriem no nobrauktuves klātnes šķautnes.

8. Pie vienas nobrauktuves atļauts izvietot ne vairāk kā divus informā­cijas objektus, no kuriem viens nedrīkst būt augstāks par vienu metru no zemes virsmas, un abiem informācijas objektiem kopā jāatbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.971 redakcijā)

9. Reklāmas objektus vai informācijas objektus nedrīkst izvietot virs autoceļa. Reklāmas objektus nedrīkst izvietot tuvāk par 50 metriem no ceļa zīmēm.

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.971)

10. Reklāmas objekta vai informācijas objekta minimālais redzamības attālums ir vismaz 15 reizes lielāks par lielāko redzamo reklāmas objekta vai informācijas objekta izmēru (pielikums).

IV. Reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana apdzīvotās vietās

11. Reklāmas objektus ielu posmos, kur transportlīdzekļiem atļauts braukt ar ātrumu, kas nepārsniedz 50 km/h, izvieto:

11.1. ne tuvāk par 0,5 metriem no brauktuves malas, bet, ja ir nomale,– no nomales malas (attālums mērāms no reklāmas objekta malas, kas atrodas tuvāk brauktuvei);

11.2. uz ietves, paredzot gājēju kustībai vismaz 75% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 metrus platu brīvu ietvi;

11.3. aiz ielu sarkanajām līnijām, bet ne tuvāk par 15,0 m no brauktuves malas, ja telpisko reklāmas objektu (apaļi vai trīsplakņu piloni, figurāli objekti) izmēri pārsniedz 1,8 m šķērsgriezumā un 4,5 m augstumā, bet vienpusējo un divpusējo reklāmas objektu izmēri – 1,5 m platumā un 2,5 m augstumā.

12. Ielu posmos, kur transportlīdzekļiem atļauts braukt ar ātrumu, kas pārsniedz 50 km/h, reklāmas objektus izvieto ne tuvāk par 30 metriem no brauktuves malas.

13. Reklāmas objektus izvieto ne tuvāk par 30 metriem no tuvākās krustojuma robežas.

14. Informācijas objektus izvieto pie nobrauktuves uz objektu perpendi­kulāri tās ielas asij, no kuras nogriežas, ne tuvāk par 5 metriem no ielas brauktuves malas un ne tuvāk par 1 m no nobrauktuves klātnes šķautnes, bet ne tālāk par 10 metriem no nobrauktuves klātnes šķautnes.

15. Pie vienas nobrauktuves atļauts izvietot ne vairāk kā divus informā­cijas objektus, no kuriem viens nedrīkst būt augstāks par vienu metru no zemes virsmas, un abiem informācijas objektiem kopā jāatbilst šo noteikumu 4.punktā minētajām prasībām.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.971 redakcijā)

16. Reklāmas objekta vai informācijas objekta minimālais redzamības attālums ir vismaz 10 reizes lielāks par lielāko re­dzamo reklāmas objekta vai informācijas objekta izmēru (pielikums).

17. Minimālais attālums starp reklāmas objektiem, kas izvietoti viens aiz otra, ir vismaz 30metru. Attālumu nosaka starp vienā ielas pusē izvietotu reklāmas objektu savstarpēji tuvākajām malām.

18. Reklāmas objektus nedrīkst izvietot:

18.1. ielu sadalošajās joslās, ja šo joslu platums nepārsniedz 10 metrus;

18.2. tuvāk par 25 metriem no ceļa zīmēm (izņemot pasažieru sabiedrisko trans­portlīdzekļu pieturvietu paviljonus);

18.3. virs brauktuvēm (izņemot satiksmes pārvadu laidumus, uz kuriem nav izvietotas ceļa zīmes).

V. Reklāmas objekta vai informācijas objekta izvietošanas saskaņošana

19. Atļauju reklāmas objekta vai informācijas objekta izvietošanai izsniedz uz trim gadiem ceļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.971 redakcijā)

20. Lai saņemtu atļauju reklāmas objektu vai informācijas objektu izvieto­šanai:

20.1. gar valsts ceļiem, – ieinteresētā fiziskā vai juridiskā persona iesniedz valsts akciju sabiedrībā ”Latvijas Valsts ceļi” saskaņošanai uzstādīšanas vietas situācijas plānu mērogā no 1:200 līdz 1:500, zemes īpašnieka atļauju un iesniegumu;

20.2. gar pārējiem ceļiem, – ieinteresētā fiziskā vai juridiskā persona iesniedz ceļa īpašniekam saskaņošanai uzstādīšanas vietas situācijas plānu mērogā no 1:200 līdz 1:500, zemes īpašnieka atļauju, valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Valsts ceļi” saskaņojumu un iesniegumu.

VI. Atbildība par noteikumu neievērošanu

21. Ja nav saņemti šo noteikumu 20.punktā minētie saskaņojumi un atļaujas, reklāmas objekts vai informācijas objekts tiek uzskatīts par patvaļīgi uzstādītu, un tā īpašniekam attiecīgais objekts jādemontē.

22. Ja mainās satiksmes organizācija uz ceļa vai reklāmas objekts vai informācijas objekts atrodas ceļa rekonstrukcijas zonā, ceļa īpašniekam ir tiesības pieprasīt reklāmas objekta vai informācijas objekta demontāžu triju mēnešu laikā pēc rakstiska pieprasījuma nosūtīšanas reklāmas objekta vai informācijas objekta īpašniekam.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.971 redakcijā)

23. Ja šo noteikumu 21. vai 22.punktā minētajā gadījumā reklāmas objekts vai informācijas objekts netiek demontēts, ceļa īpašnieks nosūta reklāmas objekta vai informācijas objekta īpašniekam brīdinājuma vēstuli. Ja mēneša laikā pēc brīdinājuma vēstules nosūtīšanas reklāmas objekts vai informācijas objekts netiek demontēts, ceļa īpašnieks organizē tā demontāžu. Ar demontāžu saistītos izdevumus sedz reklāmas objekta vai informācijas objekta īpašnieks.

23.1 Par reklāmas objekta vai informācijas objekta izvietošanu netiek uzskatīta reklāmas objekta vai informācijas objekta īpašnieka (valdītāja) maiņa vai reklāmas objekta vai informācijas objekta pārveidošana, izņemot gadījumu, ja tiek pārbūvēti (rekonstruēti) reklāmas vai informācijas objekta nostiprināšanas pamati un mainīta tā atrašanās vieta.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.971 redakcijā)

VII. Noslēguma jautājumi

24. Reklāmas objekti vai informācijas objekti, kas izvietoti gar ceļiem līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, sakārtojami atbilstoši šo noteikumu prasībām vai demontējami līdz 2007.gada 1.aprīlim.

25. Reklāmas objekti vai informācijas objekti, kas izvietoti gar ceļiem un neatbilst šo noteikumu 4., 5., 6., 8., 9. un 15.punktā noteiktajām prasībām, sakārtojami atbilstoši minētajām prasībām vai demontējami līdz 2011.gada 31.decembrim.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.971 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 7.jūnija noteikumiem Nr.402
Reklāmas objektu un informācijas objektu minimālais redzamības attālums

01.PNG (16633 bytes)

Piezīme. d – lielākais redzamais reklāmas objekta vai informācijas objekta izmērs.

Satiksmes ministrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinetsVeids: noteikumiNumurs: 402Pieņemts: 07.06.2005.Stājas spēkā: 11.06.2005. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 92 (3250), 10.06.2005.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
110209
{"selected":{"value":"03.12.2008","content":"<font class='s-1'>03.12.2008.-15.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.02.2012","iso_value":"2012\/02\/16","content":"<font class='s-1'>16.02.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2008","iso_value":"2008\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2008.-15.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.06.2005","iso_value":"2005\/06\/11","content":"<font class='s-1'>11.06.2005.-02.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.12.2008
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības
Latvijas Republikas Satversmes 90.pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)